FİNANS

sun tekstil - suntk - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.422.477.075,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 349.003.254,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 475.850.354,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 41.084.501,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 434.765.853,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.208.817,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 39.618.825,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.589.992,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 505.058.518,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 29.198.634,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 65.685,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.091.813,00
 • ARA TOPLAM 1.422.477.075,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 487.070.970,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 11.856.352,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 11.856.352,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 97.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 308.049.509,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.486.979,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 63.486.979,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.909.548.045,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.054.946.261,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 203.121.938,00
 • - Banka Kredileri 203.121.938,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 218.465.331,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 550.984.136,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 550.984.136,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 21.393.915,00
 • Diğer Borçlar 5.740.173,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.353,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.738.820,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.482.586,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.104.206,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.653.976,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.845.506,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.808.470,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.054.946.261,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 227.542.474,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 198.604.082,00
 • Banka Kredileri 198.604.082,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.737.737,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.737.737,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.200.655,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.282.488.735,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 627.059.310,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 609.705.943,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -3.970.841,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 106.567.639,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 106.567.639,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.876.714,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.693.066,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.693.066,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.327.680,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 254.117.233,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 101.971.166,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.353.367,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.909.548.045,00

Kredi Hesaplama