FİNANS

tat gida - tatgd - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.172.826.112,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 120.612.224,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 445.574.341,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 429.134.382,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.439.959,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.071.452,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.071.452,00
 • Türev Araçlar 416.506,00
 • Stoklar 360.736.236,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.719.871,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 71.383.844,00
 • ARA TOPLAM 1.012.514.474,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 160.311.638,00
 • DURAN VARLIKLAR 135.876.340,00
 • Finansal Yatırımlar 4.381.574,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 68.085,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 68.085,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 90.030.091,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.119.559,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.974.330,00
 • Diğer Duran Varlıklar 18.580.385,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.308.702.452,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 411.381.935,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 48.977.157,00
 • - Banka Kredileri 42.383.179,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 73.231.532,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 213.429.047,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 41.763.975,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 171.665.072,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.428.260,00
 • Diğer Borçlar 18.729.820,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9.854.993,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.874.827,00
 • Türev Araçlar 928.877,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.572.117,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.809.180,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.778.030,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.900.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11.878.030,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 397.884.020,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 13.497.915,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 192.573.352,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 180.836.812,00
 • Banka Kredileri 175.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.242.648,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.736.540,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.736.540,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 603.955.287,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 704.747.165,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 704.747.165,00
 • Ödenmiş Sermaye 136.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 21.601.088,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 10.107.809,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -749.631,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -749.631,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -749.631,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.961.990,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -743.102,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 2.705.092,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.533.338,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 339.018.230,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 167.274.341,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.308.702.452,00