FİNANS

turkcell - tcell - Kar zarar

 • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
 • Hasılat 36662519000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 1172040000
 • TOPLAM HASILAT 0
 • Satışların Maliyeti (-) -25911908000
 • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
 • TOPLAM MALİYET 0
 • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 10750611000
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
 • BRÜT KAR/ZARAR 11496941000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) -1045590000
 • Pazarlama Giderleri (-) -1800280000
 • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 6070924000
 • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -298909000
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar -61453000
 • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 14423086000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1622331000
 • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
 • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 15692956000
 • Finansman Gelirleri 853167000
 • Finansman Giderleri (-) -10918022000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 5628101000
 • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -571241000
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -723363000
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 152122000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 5056860000
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 5056860000
 • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar -80000
 • - Ana Ortaklık Payları 5056940000
 • Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
 • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
 • DÖNEM KARI/ZARARI 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 0
 • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
 • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
 • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
 • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
 • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
 • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
 • DİĞER KAPSAMLI GELİR 0
 • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
 • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 0
 • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
 • - Ana Ortaklık Payları 0

Kredi Hesaplama