FİNANS

tek-art turizm - tektu - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 116.826.944,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.660.080,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 27.434.926,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 27.434.926,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 79.438.150,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 79.414.898,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.252,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 190.295,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.787.181,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.230,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.303.082,00
 • ARA TOPLAM 116.826.944,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.194.918.286,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 75.822,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 75.822,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 344.340.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 849.370.063,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.030,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.030,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.311.745.230,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 120.571.751,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 20.931.668,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 33.294.447,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.817.162,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.817.162,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.700.340,00
 • Diğer Borçlar 5.962.929,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 156.675,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.806.254,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 49.670.795,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.194.410,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 166.431,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.027.979,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 120.571.751,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 347.022.363,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 226.413.292,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 4.584.896,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.316.833,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.316.833,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 114.707.342,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 467.594.114,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 844.151.116,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 844.151.116,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 7.430.206,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar -10.535.995,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 668.922.335,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.106.871,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -66.473.760,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -56.288.005,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.311.745.230,00