turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 24.918.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.123.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 626.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 79.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 79.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.672.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 23.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.649.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.585.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 255.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.330.000.000,00
 • Türev Araçlar 492.000.000,00
 • Stoklar 1.589.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 935.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 213.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 683.000.000,00
 • ARA TOPLAM 24.918.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 110.585.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 500.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.800.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.800.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.087.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 87.436.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.339.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 522.000.000,00
 • - Şerefiye 70.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 452.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.050.000.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.050.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 135.503.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 33.577.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.547.000.000,00
 • - Banka Kredileri 6.547.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.711.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 7.493.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.869.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 545.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.324.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.205.000.000,00
 • Diğer Borçlar 416.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 416.000.000,00
 • Türev Araçlar 759.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.002.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 339.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 262.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 77.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.588.000.000,00
 • ARA TOPLAM 33.577.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 64.398.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 55.467.000.000,00
 • Banka Kredileri 7.238.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.229.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 177.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 698.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.014.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 785.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 229.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7.042.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 97.975.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 37.528.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 37.525.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -220.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -220.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -220.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 20.446.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 18.959.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 1.480.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 7.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 59.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.149.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.587.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 3.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 135.503.000.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.