turk hava yollari - thyao - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 28.568.000.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.047.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 103.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 103.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 103.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.896.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 49.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.847.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.105.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.105.000.000,00
 • Türev Araçlar 342.000.000,00
 • Stoklar 2.257.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 917.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 188.000.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 713.000.000,00
 • ARA TOPLAM 28.568.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 140.730.000.000,00
 • Finansal Yatırımlar 583.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.129.000.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.129.000.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.745.000.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 124.526.000.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 13.913.000.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 704.000.000,00
 • - Şerefiye 85.000.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 619.000.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.043.000.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.043.000.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 169.298.000.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 44.319.000.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.720.000.000,00
 • - Banka Kredileri 10.720.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 15.580.000.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.694.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.743.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.645.000.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.098.000.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 428.000.000,00
 • Diğer Borçlar 640.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 640.000.000,00
 • Türev Araçlar 1.530.000.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.284.000.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 380.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 307.000.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 73.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.005.000.000,00
 • ARA TOPLAM 44.319.000.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 84.164.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 73.310.000.000,00
 • Banka Kredileri 12.646.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 60.664.000.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 163.000.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 776.000.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.251.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 910.000.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 341.000.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 8.664.000.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 128.483.000.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 40.815.000.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 40.806.000.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.380.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.124.000.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -308.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -308.000.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -308.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.123.000.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 26.481.000.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -328.000.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları -30.000.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 211.000.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 16.533.000.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.257.000.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 9.000.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 169.298.000.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.