FİNANS

teknosa ic ve dis ticaret - tknsa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.565.441.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 392.201.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 103.297.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 14.883.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 88.414.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.056.528.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.468.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.947.000,00
 • ARA TOPLAM 1.565.441.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 395.209.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 571.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 29.610.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 60.462.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 39.642.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.165.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.960.650.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.943.979.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 370.058.000,00
 • - Banka Kredileri 370.058.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 98.406.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 97.014.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.386.364.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.578.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.379.786.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.058.000,00
 • Diğer Borçlar 2.913.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.913.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 23.713.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.921.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 18.966.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.955.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 19.546.000,00
 • ARA TOPLAM 1.943.979.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 182.217.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 168.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 165.653.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.126.196.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -165.546.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -165.546.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 110.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 6.628.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 24.877.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 24.877.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.244.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.704.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -401.054.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 85.296.000,00
 • Diğer Yedekler 3.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.960.650.000,00