trabzon liman - tlman - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 83.444.967,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 225.807,00
 • Finansal Yatırımlar 68.772.432,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 68.772.432,00
 • Ticari Alacaklar 5.649.196,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.538.028,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.111.168,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.768.180,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 4.614.626,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.153.554,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 298.693,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 711.641,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.019.018,00
 • ARA TOPLAM 83.444.967,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 43.668.101,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.200.760,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.524.863,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 207.932,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 127.113.068,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 40.842.258,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 42.348,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.653.257,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.164.259,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.991.918,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.195.887,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.796.031,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.876.048,00
 • Diğer Borçlar 13.426.840,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 288.134,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 13.138.706,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.083.403,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.848.303,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 920.141,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 362.887,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 557.254,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 40.842.258,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.224.763,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.593.397,00
 • Banka Kredileri 1.842.341,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.751.056,00
 • Ticari Borçlar 3.203.067,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.203.067,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 572.532,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.855.767,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.855.767,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 54.067.021,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 73.046.047,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 73.046.047,00
 • Ödenmiş Sermaye 21.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 447.419,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.532.435,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.532.435,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.532.435,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.604.293,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.722.977,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 32.803.793,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 127.113.068,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.