tofas oto. fab. - toaso - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.094.444.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.018.368.000,00
 • Finansal Yatırımlar 484.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.419.322.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.137.233.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.282.089.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.185.894.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.185.894.000,00
 • Diğer Alacaklar 2.830.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.830.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.351.300.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 61.127.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.315.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 46.804.000,00
 • ARA TOPLAM 11.094.444.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.352.711.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 1.206.412.000,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 1.206.412.000,00
 • Diğer Alacaklar 241.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 241.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 66.000.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.980.759.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.831.977.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 92.069.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 92.069.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.164.106.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 17.447.155.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.267.560.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 196.535.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.608.672.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.835.884.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.898.374.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.937.510.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 156.062.000,00
 • Diğer Borçlar 155.368.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 155.368.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.399.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 229.828.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.746.000,00
 • ARA TOPLAM 9.267.560.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.625.150.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.367.631.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 14.645.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 233.965.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 233.965.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.892.710.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.554.445.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.554.445.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 348.382.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -74.007.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -74.007.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -74.007.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.738.323.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.738.323.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 369.326.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.004.101.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.144.966.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 17.447.155.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.