trakya cam - trkcm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.910.589.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 3.676.006.000,00
 • Finansal Yatırımlar 275.805.000,00
 • Ticari Alacaklar 808.726.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 183.259.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 141.776.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 41.483.000,00
 • Türev Araçlar 336.000,00
 • Stoklar 1.671.755.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 106.816.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 22.596.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 135.071.000,00
 • ARA TOPLAM 6.880.370.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 30.219.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 8.208.259.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.058.995.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.715.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 127.698.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 367.760.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 557.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.983.523.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 350.519.000,00
 • - Şerefiye 281.614.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 68.905.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 225.904.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 32.958.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 858.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 15.118.848.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.795.124.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 948.048.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.507.299.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 786.947.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 97.414.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 689.533.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 308.031.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 238.385.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 69.646.000,00
 • Türev Araçlar 8.720.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 83.185.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 39.075.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.109.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 35.966.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 113.819.000,00
 • ARA TOPLAM 3.795.124.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.488.378.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.205.263.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 67.289.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.923.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 113.991.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 113.991.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 99.912.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.283.502.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.835.346.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.408.881.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 1.250.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 5.577.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 23.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 637.101.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 637.101.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 1.339.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.251.785.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.157.125.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 94.660.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 265.449.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.837.879.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 161.067.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 426.465.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 15.118.848.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.