t.s.k.b. - tskb - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 2445887000
 • Kredilerden Alınan Faizler 1776469000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 32000
 • Bankalardan Alınan Faizler 14908000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 55225000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 589170000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 6281000
 • Diğer Faiz Gelirleri 3802000
 • FAİZ GİDERLERİ -970534000
 • Mevduata Verilen Faizler 0
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -456263000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -14846000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -492349000
 • Diğer Faiz Giderleri -996000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 1475353000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 38581000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 44163000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 27877000
 • Diğer 16286000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -5582000
 • Gayri Nakdi Kredilere -852000
 • Diğer -4730000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 4392000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 121093000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 3609000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 440468000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -322984000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 2993000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -55244000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 655531000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 17975000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 673506000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -147373000
 • Cari Vergi Karşılığı -228084000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 526133000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 526133000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 526133000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.188
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.