FİNANS

trabzonspor sportif - tspor - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 193.937.262,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.398.384,00
 • Finansal Yatırımlar 522.817,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 522.817,00
 • Ticari Alacaklar 124.581.100,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 124.581.100,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.124.967,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.659.196,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 465.771,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 17.673.710,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.365.880,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.270.404,00
 • ARA TOPLAM 193.937.262,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 804.402.835,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 7.275.989,00
 • Maddi Duran Varlıklar 99.736.125,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 585.724.225,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 227.547,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 998.340.097,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 607.517.518,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 182.439,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 69.794.507,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 280.696.060,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 280.696.060,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 93.653.776,00
 • Diğer Borçlar 90.832.633,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 90.832.633,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 65.868.586,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.822.661,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.666.856,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.228.655,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.438.201,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 607.517.518,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.420.340.599,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.158.846.470,00
 • Banka Kredileri 1.156.683.882,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.162.588,00
 • Ticari Borçlar 104.374.322,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 104.374.322,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 116.907.027,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.553.064,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.135.498,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.135.498,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.524.218,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.027.858.117,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.029.518.020,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.029.518.020,00
 • Ödenmiş Sermaye 500.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -150.563.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.050,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.698.354,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 51.377.103,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 51.377.103,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.092.897,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 13.213.428,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.074.117.010,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -418.054.449,00
 • Diğer Yedekler 46.924.504,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 998.340.097,00

Kredi Hesaplama