FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

tukas - tukas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.911.508.809,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 633.837.252,00
 • Finansal Yatırımlar 155.288.378,00
 • Ticari Alacaklar 885.726.098,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 885.726.098,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 144.736.409,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 144.736.409,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 828.783.277,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 137.569.413,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.445.207,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 53.001,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 125.514.981,00
 • ARA TOPLAM 2.911.508.809,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.474.284.402,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 10.646.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.228.849.331,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.228.849.331,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 322.553,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 322.553,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 223.739.253,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 223.739.253,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.676.155,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.385.793.211,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.644.767.695,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 900.248.140,00
 • - Banka Kredileri 882.164.609,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 84.177.467,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 381.359.328,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 381.359.328,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.834.520,00
 • Diğer Borçlar 100.681.112,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 100.681.112,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 75.050.536,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.341.335,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.085.255,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.182.993,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 10.902.262,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 74.990.002,00
 • ARA TOPLAM 1.644.767.695,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 138.613.143,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 121.315.728,00
 • Banka Kredileri 117.093.248,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.222.480,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.297.415,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.297.415,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.783.380.838,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.602.412.373,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.602.412.373,00
 • Ödenmiş Sermaye 490.770.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.894.212,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 121.459,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 170.838.823,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 170.838.823,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.271.373,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 11.201.669,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.436.213.729,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 491.372.481,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.385.793.211,00

Kredi Hesaplama