tupras - tuprs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 25.053.851.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.891.062.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 4.675.650.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 738.802.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.936.848.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 46.256.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.256.000,00
 • Türev Araçlar 1.064.327.000,00
 • Stoklar 7.233.811.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 223.508.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 919.237.000,00
 • ARA TOPLAM 25.053.851.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 28.560.284.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.696.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 123.366.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.124.986.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 20.531.155.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.477.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 51.477.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 123.536.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.753.256.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.646.350.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 53.614.135.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.889.610.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.594.029.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.626.077.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.351.301.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 149.400.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.201.901.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 99.176.000,00
 • Diğer Borçlar 34.019.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.759.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 32.260.000,00
 • Türev Araçlar 147.062.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 41.065.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.837.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 292.413.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 105.787.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 186.626.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.696.631.000,00
 • ARA TOPLAM 21.889.610.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 21.854.020.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 21.440.299.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 56.973.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.471.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 345.506.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 345.506.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 771.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 43.743.630.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.870.505.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.663.072.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 250.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.344.243.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 6.437.136.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.418.891.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.897.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.280.089.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.259.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -2.564.212.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 276.864.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 503.343.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 6.277.999.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.869.979.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 207.433.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 53.614.135.000,00

TUPRAS Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.