ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.224.526.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.219.355.000,00
 • Finansal Yatırımlar 3.820.230.000,00
 • -Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3.820.230.000,00
 • Ticari Alacaklar 2.726.899.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.390.615.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 336.284.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 180.177.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 115.696.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.481.000,00
 • Türev Araçlar 438.068.000,00
 • Stoklar 671.929.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 112.169.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 37.856.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 4.815.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.884.000,00
 • ARA TOPLAM 9.224.526.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.127.780.000,00
 • Finansal Yatırımlar 946.029.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 946.029.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 327.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 327.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 21.155.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.394.753.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 719.884.000,00
 • - Şerefiye 402.089.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 317.795.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.124.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.124.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 40.508.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 13.352.306.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.422.098.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 140.003.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.576.647.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.163.014.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 534.128.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 628.886.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 55.926.000,00
 • Diğer Borçlar 6.492.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.100.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.392.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.062.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 102.249.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 327.652.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 85.415.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 242.237.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 37.053.000,00
 • ARA TOPLAM 7.422.098.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.000.094.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 711.872.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 176.946.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 176.946.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.276.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.422.192.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.930.114.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.320.951.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 342.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -485.419.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.949.726.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.131.847.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -29.871.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -41.961.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -48.106.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 6.145.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 131.587.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.415.254.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -98.292.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 609.163.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 13.352.306.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.