FİNANS

ulker biskuvi - ulker - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 25.174.269.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.254.834.000,00
 • Finansal Yatırımlar 210.497.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 210.497.000,00
 • Ticari Alacaklar 7.388.340.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.100.552.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.287.788.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.557.600.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.194.805.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 362.795.000,00
 • Türev Araçlar 745.842.000,00
 • Stoklar 4.996.350.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 423.058.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.507.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 584.241.000,00
 • ARA TOPLAM 25.174.269.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.684.522.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.687.204.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 6.817.011.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.017.686.000,00
 • - Şerefiye 1.122.211.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 895.475.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 128.632.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 128.632.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.033.989.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 37.858.791.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.887.346.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 925.081.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.476.406.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.161.267.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.079.457.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.081.810.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 132.371.000,00
 • Diğer Borçlar 3.025.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.025.000,00
 • Türev Araçlar 22.724.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 82.260.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 261.953.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 610.183.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 259.014.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 351.169.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 212.076.000,00
 • ARA TOPLAM 16.887.346.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.288.953.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 12.349.131.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 763.769.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 763.769.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 176.053.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 30.176.299.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.682.492.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 5.685.906.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 342.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.196.733.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 108.056.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.845.104.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.824.302.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -261.647.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 862.739.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 832.293.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 30.446.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 157.537.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.920.304.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -353.101.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.996.586.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 37.858.791.000,00

Kredi Hesaplama