ulusoy elektrik - uluse - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 478.289.415,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 85.990.505,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 175.822.546,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.000.793,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 153.821.753,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.129.728,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.129.728,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 147.696.514,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.680.562,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 45.969.560,00
 • ARA TOPLAM 478.289.415,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 102.779.012,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 85.485.853,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.561.050,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.685.337,00
 • Diğer Duran Varlıklar 487,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 581.068.427,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 153.788.896,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.682.406,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 125.919.909,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.018.350,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 118.901.559,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.815.642,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 2.989.517,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.543.127,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.363.613,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.139.439,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.224.174,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.474.682,00
 • ARA TOPLAM 153.788.896,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.043.969,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.562.925,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.448.901,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.448.901,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 164.832.865,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 416.235.562,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 416.717.428,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.584.621,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -376.765,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -376.765,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -376.765,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.393,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.393,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 24.651.166,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 287.795.660,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 23.052.353,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -481.866,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 581.068.427,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.