FİNANS

umpas holding - umpas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 23.360.971,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.487.022,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.740.610,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5.978.112,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.762.498,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.508.443,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.639,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.505.804,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.441.355,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.917.936,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 100.401,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.165.204,00
 • ARA TOPLAM 23.360.971,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 129.891.807,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.213,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.213,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 9.194.567,00
 • Maddi Duran Varlıklar 95.753.826,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.180.643,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 302.603,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 6.340,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 23.735.218,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 153.252.778,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 195.042.502,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 66.368.273,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 50.251.322,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.744,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 50.249.578,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.139.854,00
 • Diğer Borçlar 22.361.244,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 22.361.244,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 364.241,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.283.585,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 64.203,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.219.382,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 36.273.983,00
 • ARA TOPLAM 195.042.502,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.417.615,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.325.519,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 109.596,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 109.596,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 18.967.957,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 14.543,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 231.460.117,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -78.207.339,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -78.207.339,00
 • Ödenmiş Sermaye 39.835.110,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 18.274.812,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.990.429,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 46.990.429,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 172.025,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.609.279,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -180.170.349,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -4.456.473,00
 • Diğer Yedekler 894.778,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 153.252.778,00

Kredi Hesaplama