usak seramik - usak - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 657.219.606,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.138.902,00
 • Finansal Yatırımlar 18.000.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 18.000.000,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 18.000.000,00
 • Ticari Alacaklar 330.268.773,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 174.605.136,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 155.663.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 64.052.052,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.547,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 64.033.505,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 191.012.942,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 31.463.532,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 3.173.487,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 283.405,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 64.039,00
 • ARA TOPLAM 657.219.606,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 287.638.695,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 849.611,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 45.396,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 804.215,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 4.220.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 282.569.084,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 944.858.301,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 425.040.109,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 91.918.443,00
 • - Banka Kredileri 91.687.317,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 72.119.243,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.794.705,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 158.038.419,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 105.714,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 157.932.705,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.508.469,00
 • Diğer Borçlar 2.476.852,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.476.852,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 61.360.319,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.001.650,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.001.650,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.241.374,00
 • ARA TOPLAM 425.040.109,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 122.810.634,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 109.255.172,00
 • Banka Kredileri 75.413.953,00
 • İhraç Edilen Tahviller 30.000.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.841.219,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 788.412,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.557.303,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.557.303,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.209.747,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 547.850.743,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 397.007.558,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 397.007.558,00
 • Ödenmiş Sermaye 245.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.044.069,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 954.755,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 102.298.540,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 102.298.540,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.783.519,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.959,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 33.013.664,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 7.489.571,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 944.858.301,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.