FİNANS

utopya turizm - utpya - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 72.275.370,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.610.243,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 21.897.119,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 472.570,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.424.549,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 10.944.282,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.834.847,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.109.435,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.544.600,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 21.841.192,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.437.934,00
 • ARA TOPLAM 72.275.370,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 364.739.060,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 295.833,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 295.833,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.236.478,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.137.881,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 98.597,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.815.253,00
 • Maddi Duran Varlıklar 252.615.660,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 78.667.359,00
 • - Şerefiye 78.661.364,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.995,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.231.666,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 437.014.430,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 191.676.695,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 21.376.296,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 10.522.770,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 35.816.557,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 399.170,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.417.387,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 122.775,00
 • Diğer Borçlar 107.859.642,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.079.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 102.780.487,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.994.092,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü -1.323,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 30.846,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 30.846,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.710.786,00
 • ARA TOPLAM 191.676.695,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.655.589,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 23.136.375,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 13.360,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 534.902,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 534.902,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.594.392,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 376.560,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 218.332.284,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 218.682.146,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 218.319.027,00
 • Ödenmiş Sermaye 25.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 12.174.427,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 155.348.330,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 340.767,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -205.310.712,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 230.766.215,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 363.119,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 437.014.430,00

Kredi Hesaplama