vakiflar bankasi - vakbn - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 42074839000
 • Kredilerden Alınan Faizler 34700820000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 295226000
 • Bankalardan Alınan Faizler 187630000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 300000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 6883468000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 7395000
 • FAİZ GİDERLERİ -29060127000
 • Mevduata Verilen Faizler -18132430000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1515799000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -5137653000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -4108916000
 • Diğer Faiz Giderleri -10424000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 13014712000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 3978688000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 5071035000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 718014000
 • Diğer 4353021000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -1092347000
 • Gayri Nakdi Kredilere -632000
 • Diğer -1091715000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 50939000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -2583694000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 479903000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -3663040000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı 599443000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4035254000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3781362000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 3612583000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 0
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 3612583000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -810292000
 • Cari Vergi Karşılığı -1715496000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 2802291000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2802291000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 2802291000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1.1209
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.