FİNANS

vbt yazilim - vbtyz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 796.573.694,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 236.681.036,00
 • Finansal Yatırımlar 294.519,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 294.519,00
 • Ticari Alacaklar 104.788.021,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 104.788.021,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.428.957,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.428.957,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.728.591,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 448.605.504,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 347.100,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 47.066,00
 • ARA TOPLAM 796.573.694,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 88.396.024,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 468.805,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 466.305,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.407.911,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.863.533,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.015.102,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.861.577,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 26.861.577,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 884.969.718,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 627.785.848,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.474.896,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 771.782,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 124.653.957,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.231.220,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 122.422.737,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.934.158,00
 • Diğer Borçlar 30.150.925,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.903.787,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.247.138,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.949.093,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.324.047,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 970.940,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.353.107,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 116.530,00
 • ARA TOPLAM 627.785.848,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.017.163,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.094.402,00
 • Banka Kredileri 618.542,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.475.860,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.002.209,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.002.209,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.735,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 659.803.011,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 225.166.707,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 225.478.184,00
 • Ödenmiş Sermaye 26.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 65.190.632,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -2.723.583,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -2.723.583,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.723.583,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.256.515,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 1.256.515,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.965.332,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 40.351.102,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 76.326.620,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -311.477,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 884.969.718,00

Kredi Hesaplama