yesil gmyo - ygyo - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.251.983.402,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 0,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 153.328.483,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 50.126.455,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 103.202.028,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.324.096,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.324.096,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.041.470.298,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.627.192,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 51.188,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.315.305,00
 • ARA TOPLAM 1.251.983.402,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 878.958.873,00
 • Finansal Yatırımlar 323.537.554,00
 • Ticari Alacaklar 13.636.754,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 13.636.754,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.602.198,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.602.198,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 61.836.750,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 209.277.413,00
 • Maddi Duran Varlıklar 928.921,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.572,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 5.572,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 256.419.644,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 7.714.067,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.130.942.275,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.060.069.897,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.107.034,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 509.455.935,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 405.646.756,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 361.583.698,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 44.063.058,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 128.786,00
 • Diğer Borçlar 38.348.651,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.590.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 26.758.651,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.089.010,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 85.006.389,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 232.253,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 84.774.136,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.060.069.897,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.256.140.593,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 368.603.464,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.030.065,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.030.065,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 879.242.066,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 264.998,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 264.998,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.316.210.490,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -185.268.215,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -185.268.215,00
 • Ödenmiş Sermaye 235.115.706,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.576,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 70.223,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -224.727.776,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -192.449.913,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.130.942.275,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.