yapi ve kredi bank. - ykbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 7698520000
 • Kredilerden Alınan Faizler 6153396000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 13244000
 • Bankalardan Alınan Faizler 178637000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 40391000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 1290407000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 22445000
 • FAİZ GİDERLERİ -3725869000
 • Mevduata Verilen Faizler -2198798000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -877927000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -41216000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -463229000
 • Diğer Faiz Giderleri -101997000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 3972651000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 1423328000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 1714260000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 249336000
 • Diğer 1464924000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -290932000
 • Gayri Nakdi Kredilere -213000
 • Diğer -290719000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 395000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 210169000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 158933000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 624065000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -572829000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 429811000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1096184000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 1177603000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 206721000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 1384324000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -254881000
 • Cari Vergi Karşılığı -273676000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 1129443000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1129443000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 1129443000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0013
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.