yapi ve kredi bank. - ykbnk - Kar zarar

 • GELİR VE GİDER KALEMLERİ 0
 • FAİZ GELİRLERİ 23260976000
 • Kredilerden Alınan Faizler 18598079000
 • Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 13244000
 • Bankalardan Alınan Faizler 322658000
 • Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 78556000
 • Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4218763000
 • Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0
 • Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 0
 • Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0
 • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0
 • Finansal Kiralama Gelirleri 0
 • Diğer Faiz Gelirleri 29676000
 • FAİZ GİDERLERİ -11324374000
 • Mevduata Verilen Faizler -6135103000
 • Kullanılan Kredilere Verilen Faizler -1603361000
 • Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler -634892000
 • İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler -2497477000
 • Diğer Faiz Giderleri -331077000
 • NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ 11936602000
 • NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 3908490000
 • Alınan Ücret ve Komisyonlar 4775694000
 • Gayri Nakdi Kredilerden 744642000
 • Diğer 4031052000
 • Verilen Ücret ve Komisyonlar -867204000
 • Gayri Nakdi Kredilere -471000
 • Diğer -866733000
 • TEMETTÜ GELİRLERİ 2008000
 • TİCARİ KAR / ZARAR (Net) 1284852000
 • Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 348036000
 • Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar 3825886000
 • Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -2889070000
 • DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1068216000
 • FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI 0
 • KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) 0
 • DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3270540000
 • NET FAALİYET KARI/ZARARI 4649584000
 • BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI 0
 • ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR 681488000
 • NET PARASAL POZİSYON KARI/ZARARI 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 5331072000
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) -1016640000
 • Cari Vergi Karşılığı -1669657000
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 4314432000
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
 • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
 • İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 0
 • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-) 0
 • Cari Vergi Karşılığı 0
 • Ertelenmiş Vergi Karşılığı 0
 • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4314432000
 • Grubun Karı/Zararı (-) 4314432000
 • Azınlık Payları Karı/Zararı (-) 0
 • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0.0051

YAPI VE KREDI BANK.

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.