FİNANS

Yapılandırılan borçlar listesi... Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?

TBMM Genel Kurul'unda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken ilk 10 madde kabul edildi. Vatandaşlar hangi borçlara yapılandırma yapılıyor, hangi cezalar yapılandırma kapsamına girmiyor araştırmaya başladı. Peki yeni yapılandırma hangi tarihi esas alacak? İşte yapılandırma hakkında detaylı haberimiz.

Yapılandırılan borçlar listesi... Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?

TBMM Genel Kurulunda devam eden İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde kabul edilen maddeler merakla bekleniyor. Yapılan görüşmelerde kanun teklifinin ilk 10 maddesi kabul edildi. Görüşmeler devam ederken vatandaşlar hangi maddelerin kabul edildiğini, hangi borçlar yapılandırılacağını araştırmaya başladı. Bazı cezalar ise yapılandırma kapsamına alınmayacak. Hangi cezalara yapılandırma yapılmıyor araştıran vatandaşlarımıza Kovid-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak tütün kullanımı gibi bazı cezaların yapılandırması olmayacağını belirtelim. İşte yapılandırma yapılan borçlar listesi...

Hangi cezalara yapılandırma yapılmıyor

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

TBMM görüşmeleri devam ederken vatandaşlar hangi borçlara yapılandırma yapılıyor araştırmasına devam ediyor. SGK prim borçlarından vergi borçlarına ve KYK borçlarına kadar birçok alanda borçlara yapılandırma yapılıyor. TESK, KOSGEB, TÜRMOB ve TOBB gibi kurumlara borcu olanların bazı borçları da yapılandırma kapsamına giriyor. İdari para cezaları ve trafik cezaları da dahil birçok borç yapılandırılacak. Yapılandırma 18 taksitte ödenebilecek. Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Gelir Vergisi, KYK borçları, Katma Değer Vergisi (KDV), , Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları da yapılandırmaya dahil olacak... Yapılandırma kapsamında borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara da indirim yapılacak. Peki hangi borçlara yapılandırma imkanı veriliyor? İşte yapılandırma yapılacak borçlar listesi!

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPILANDIRMA ESAS ALINACAK

YAPILANDIRMA YAPILACAK BORÇLAR LİSTESİ!

Kabul edilen maddelere göre, şu vergiler, borçlar ve cezalar yapılandırılabilecek:

Vergi dairesinin alacaklı olduğu tüm vergiler, belediyelerin takip ettiği emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi tüm vergiler, vergi cezaları, gümrük vergileri, idari para cezaları;

Sosyal güvenlik sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri idari para cezaları; rücu alacakları, yersiz ödemeden doğan alacaklar; BAĞ-KUR sigortalılarının dondurulan dönemlere ilişkin primlerinin ihyası;

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPILANDIRMA ESAS ALINACAK

Belediyelerin su, atık su, katı atık ve katılma payı ücreti alacakları;

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile bunlara ait şirketlerin taşınmaz satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları;

Kalkınma ajanslarının il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları;

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının amme alacakları;

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları;

Hangi cezalara yapılandırma yapılmıyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci kredileri,

Trafik para cezaları; seçim, nüfus ve askerlik para cezaları; kara yollarından usulsüz geçiş para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları; Çevre Kanunu'na göre kesilen para cezaları;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan krediler;

KOSGEB'in geri ödemesiz destekler, kredi faiz destekleri, geri ödemeli desteklerden ödenmemiş destek tutarları ile KOSGEB aidatları;

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Türk Standardları Enstitüsünün hizmet alanları kapsamında bulunan alacakları;
TOBB kapsamında oda, borsa ve birlik aidatları, navlun hasılatı oda payları ve borsa tescil ücretleri ile sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borçları;

İhracatçıların ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçları;

TESK kapsamında esnaf ve sanatkârların oda aidatları ile oda ve federasyonların katılma payları; esnaf ve sanatkarların meslek eğitimini geliştirme ve destekleme fonu borçları;

TÜRMOB meslek mensuplarının oda aidat borçları ile odaların birlik payı borçları;

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

Avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları; yapılandırma kapsamına girmektedir.

Yapılandırılan alacaklar ikişer aylık devreler hâlinde 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitle ödenebilecektir. Yapılandırılan alacağın ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde hesaplanmış olan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90 oranında, ilk 2 taksit içerisinde ödenmesi hâlinde ise yüzde 50 oranında indirim yapılacaktır. Kanundan yararlanmak isteyen borçluların 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili idarelere başvurması gerekmektedir.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN YAPILANDIRMA ESAS ALINACAK?

Kabul edilen maddelerde yer alan borçlar listesinde borcu olan ve yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar yapılandırma hangi tarihten itibaren esas alınacak araştırmaya başladı. Peki yapılandırma hangi tarihleri kapsıyor?
Kanun kapsamına girecek borçlardan 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar dahil olacak. İhtilafli olanlar yapılandırma kapsamına giriyor mu? İhtilaflı alacaklar ise yapılandırma kapsamına dahil olmuyor.

yapılandırma yapılan borçlar listesi

YAPILANDIRMA BAŞVURU TARİHLERİ

Yapılandırma başvuruları yıl sonuna kadar yapılarak, söz konusu başvuru yönetmelikte yer alıyorsa işlem uygulanacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacak ödemeler Şubat ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler ise 2021 Ocak ayında başlayacak.

Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak.

Hangi cezalara yapılandırma yapılmıyor

YAPILANDIRMA DA TAKSİT NASIL OLACAK? KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Yapılandırma taksitleri nasıl hesaplanacak? Borçların yapılandırılmasında 6 aydan 18 aya kadar taksit imkanı sunulacak. Yapılanma da borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlara ise 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim uygulanacak.

İlk 2 taksit ödeme süresinde tüm borcunu ödeyen vatandaşlara Yİ-ÜFE’de yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Taksitle ödemeyi seçen borçlular, daha önce yapılan yapılandırmalarda da olduğu gibi, yüzde 4.5 faiz uygulanacak.

yapılandırma yapılan borçlar listesi

YAPILANDIRMA İNDİRİMİ NASIL OLACAK?

TBMM'de yapılan komisyon görüşmelerinde verilen bir örneğe göre;

100 liralık bir vergiye 80 lira gecikme zammı işledi diyelim.Yapılandırma yeniden hesaplanırken 80 lira silinecek, böyle bir durumda Yİ-ÜFE 40 lira çıktı ve borç 140 liraya düştü. Peşin ödeme yapılırsa ödeme 104 lira olacak.
Bir başka deyişle Yİ-ÜFE tutarının 4 lirası ödenecek, 36 lira silinecek.

Eğer yapılandırma borcu taksitle ödenirse yine farklı seçenekler olacak;

Örneğin yapılandırma için 6 taksit seçildi. 140 lira 0,045 oranında yani yıllık yüzde 4,5 oranında bir katsayıyla çarpıp artırılacak, bu rakam taksitlere bölünecek.

yapılandırma yapılan borçlar listesi

HANGİ CEZALARA YAPILANDIRMA YAPILMAYACAK?

Söz konusu kanun teklifine ilişkin kabul edilen maddelerden hangi cezalara yapılandırma yapılmayacak araştırılıyordu. Hangi borçlara yapılandırma yapılamayacak? Üst kurullar tarafından, düzenleyici denetleyici kurullar verilen adli para cezaları, idari para cezaları, Kovid-19’la mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları ve yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen cezalar yapılandırma kapsamının dışında olacak.

Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?

TAKSİT ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA BOZULACAK MI?

Kanundan faydalanabilmek için yapılandırılan borcun ilk 2 taksitinin süresi geçmeden ödemesinin yapılması gerekiyor. Eğer bir takvim yılında iki taksit zamanında ödenmezse, borçluya bir şans daha verilecek. Borçlunun ödemediği 2 taksit, son taksiti izleyen ayda gecikme zammıyla birlikte ödenirse kanundan yararlanmaya devam edilebilecek.

**Yapılandırma yapılan borcun taksitinin bir kısmı ödenmezse;

Böyle bir durumda ödenen tutar yapılandırma kapsamında kalacak. Kalan borç ise ilgili mevzuata göre takip ve tahsil edilecek.

Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?

SPOR KLÜBÜ VE BELEDİYELER SGK BORÇLARINI NASIL YAPILANDIRACAK?

Belediyelerin borçlarına yapılan yapılandırma taksiti için 120 aylık bir ödeme planı öngörüldü. Özel idareler ve spor kulüplerine borçları için yapılandırma zamanı olarak 72 aylık bir dönem verildi. Özel idareler ve spor kulüpleri bu kapsamda borçlarını yapılandırarak 36 taksitte ödeyebilecekler.

Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?

ÖNCEKİ KANUNLA YAPILANDIRMA YAPAN BORÇLULAR NE OLACAK?

Önceki yıllarda borcunu yapılandırmış ve hala ödemeye devam edenler de yeni kanun kapsamına girebilecekler. Örneğin 2018 yılında çıkan yapılandırma kanunundan faydalanan vatandaşların 13. taksit ödemesi yapılmış olacak.

Bu durumda olan vatandaşlar yaptıkları ödemeler eski kanun çerçevesinde yararlanacaklar. Kalan borç yeni yapılandırma kapsamına göre yeniden hesaplanacak ve vatandaşlar ek ödeme süresi hakkı kazanacak. Önceki borçları için yapılandırma yapan fakat yapılandırma hakları elinden alınan borçlular da yeni yapılandırma için başvuru yapabilecekler.

Hangi borçlar yapılandırılacak? Hangi cezalara yapılandırma yok? Yapılandırma da hangi tarih esas alınacak?

HANGİ SGK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK?

SGK borçları nasıl yapılandırılıyor, hangi tarihten itibaren SGK borçları yapılandırma kapsamına giriyor araştıran vatandaşlar, SGK borçlarının yapılandırma detaylarını araştırıyor.

31/8/2020’den önceki döneme ait olan Genel Sağlık Sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar dahil hepsi yapılandırılacak.

Ek olarak, Genel Sağlık Sigortası için gelir testine önceki yıllarda hiç başvurmamış olanlar, 31 Mart 2021’e kadar gelir testine başvurursa eğer geçmişe ait herhangi bir borcu çıkarılmayacak.

Genel Sağlık Sigortalı olup tahakkuk eden borcu olanlara da ayrıcalık tanınacak. Bu vatandaşlar prim borçlarını 30 Nisan 2021’e kadar edediği takdirde gecikme faizi ve gecikme zammının tamamından vazgeçebilecek.

yapılandırma yapılan borçlar listesi

BAĞ-KUR BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI?

Bağ-Kur borçları yapılandırma kapsamına alınacak mı? Yapılandırma Bağ-Kurlular için de geçerli olacak. Yasa yürürlüğe girdikten hemen sonra, prim borçlarını yapılandırmayan ya da ödemeyen Bağ-Kurluların sigortalılığı durdurulacak. Daha önce durdurulan sigortalılıkları için başvuruda yapmak isteyen vatandaşlar ise yapılandırmaya göre bu borcunu ödeyebilecek.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön