FİNANS

4B'li sözleşmeli personeller dikkat! Devlet memurluğuna atanmak için istifa edenler...

Eğer bir personel bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışıyorsa ve Devlet memurluğuna atanmak için söz konusu sözleşmeyi fesih edecekse herhangi bir bekleme sürecine tabi tutulur mu? Sözleşmeli personel iken memur olmak, atanmak için istifa eden vatandaşlar nasıl bir yol izlemelidir? İşte detaylar...

4B'li sözleşmeli personeller dikkat! Devlet memurluğuna atanmak için istifa edenler...

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesinde yer alan bilgiye göre, iki kezden fazla olmamak şartıyla memurluk görevinden kendi rızası, isteği ile ayrılan kişilerin çalışma hayatına devam etmeyi talep ettiği alanda, pozisyonda boş kadro olması ve söz konusu pozisyonun niteliklerine sahip olduğu takdirde, kurumlardaki memur pozisyonuna atanmalarında bir sakınca yoktur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 97'nci maddesinde yer alan bilgiye göre ise, mevcut işinde memurluk görevinden kendi isteği ve rızası ile ayrılan, istifa eden kişilerin, yine "memur" statüsünde başka bir kurumda iş hayatına başlamak için bekleme süresine tabi tutulması gerektiği belirtilmektedir.

SÖZLEŞMESİ İPTAL OLAN KİŞİ ANCAK BİR YIL SONRA YENİDEN, "SÖZLEŞMELİ" OLARAK GÖREV ALABİLİR

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre bir kurumda çalışmakta olan sözleşmeli personele uygulanacak esas ve usuller “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile belirtilmiştir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 1'nci maddesine göre, bir kurumda çalışmakta olan sözleşmeli personelin sözleşme esaslarına uygun tavırlar sergilememesi durumunda kurum tarafından sözleşme fesih edilebilir veya tek taraflı fesih gerçekleşebilir. Bu durumda sözleşmesi iptal olan kişi fesih tarihinden ancak bir yıl sonra kamu kurum ve kuruluşlarda yeniden, sözleşmeli olarak bir pozisyona dahil olabilir. Böylece 657 Kanunun 4/B maddesine göre bir kurumda sözleşmeli olarak çalışan bir personel, çalışma hayatına devam ettiği sürede, eğer ki sözleşmeyi fesih ederse memur kadrosuna atanmasının gerçekleşmesi için beklemesine gerek yoktur.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler