FİNANS

AFAD 1101 personel alımı ne zaman? AFAD personel alımı başvuru şartları neler?

AFAD bünyesinde 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1749 personel alımı gerçekleştirilecek. AFAD personel alımı başvurusu tarihleri merak ediliyor. Peki AFAD 1101 personel alımı ne zaman? AFAD personel alımı başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

AFAD 1101 personel alımı ne zaman? AFAD personel alımı başvuru şartları neler?

2021 senesinde AFAD bünyesinde 1101 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni ve 648 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 1749 personel alımı gerçekleştirilecek. Vatandaşlar AFAD personel alımı başvurusu tarihlerini araştırıyor. Peki AFAD 1101 personel alımı ne zaman yapılacak?

AFAD PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

AFAD bünyesi altında çalışmak isteyenler AFAD personel alımı için araştırmalarını sürdürüyor. AFAD tarafından yapılan duyuruya göre 1749 kişi istihdam edilecek. Başvurusu onaylanmış olan adaylar uygulama ve sözlü sınava katılacak.

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (saat 10:00) – 27 Kasım 2021 (saat 17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

AFAD ARAMA VE KURTARMA PERSONELİ BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A bendinde belirtilmekte olan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilmiş olan süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
2.2. Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
2.3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
2.4. Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3'de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.
2.5. Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
2.6. Tablo-3 ve Madde 2.5.'de belirtilen mezuniyet alanları haricinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.7. ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak koşuluyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
2.8. Adaylar yalnızca bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
2.9. En az B sınıfı sürücü sınıfı belgesine sahip olmak.
2.10. Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.
2.11. Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel olarak engelli olmamak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön