FİNANS

AFAD’a 1749 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri belli oldu!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) 1101 sözleşimeli arama ve kurtarma teknisyeni ile farklı branşlarda 648 personel alacağını açıkladı. Uygulaması sözlü sınavın ardından AFAD bünyesinde toplamda 1749 personel alınacak.

AFAD’a 1749 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru tarihleri belli oldu!

AFAD Başkanlığı, il müdürlüklerinde görevlendirilmek için farklı branşlara yerleştirilmek üzere 648 sözleşmeli personel ile 1101 sözleşmeli arama kurtarma teknisyeni alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu ilanlara başvurular, 18 Kasım'da e-Devlet kapısı üzerinden alınacak.

AFAD 1749 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar başvurularını, 18 Kasım (10:00) – 27 Kasım 2021 (17:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklar.

AFAD'A 1101 PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartlarını taşımak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak.
 • Ön lisans düzeyinde başvuran adaylar için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak kaydıyla; ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların “Acil Durum ve Afet Yönetimi veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik” programları ile bunlara denkliği kabul edilen programlarından mezun olmak.
 • Ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar için; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Tablo-3’de belirtilen alanları ve dalları ile bunlara denkliği kabul edilen dallarından mezun olmak.
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; ön lisans mezunları için KPSSP (93) ve ortaöğretim mezunları için KPSSP (94) puan türünden 60 (altmış) ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla; her il için ayrı ayrı belirtilen sayı ve öğrenim durumuna göre ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı adayın içerisinde bulunmak. Başvuran adaylardan her il için belirlenen sayıda ve öğrenim durumuna göre en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava girmeye hak kazanacaktır.
 • Tablo-3 ve Madde 2.5.’de belirtilen mezuniyet alanları dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sınava katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim) için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
 • Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre, kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak.

AFAD'A 648 SÖZLEMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLATIN

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön