FİNANS

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nakdi sağlık yardımları! Sağlık yardımları nelerdir? Sağlık yardımlarının şartları nelerdir?

Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak maddi durumu kötü ve ihtiyaç sahibi halindeki ailelere yardım yapılıyor. Muhtaç ailelere yapılan yardımların en önemli kalemini ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağlık yardımları oluşturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan nakdi sağlık yardımları! Sağlık yardımları nelerdir? Sağlık yardımlarının şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan sağlık yardımları içerisinde şartlı sağlık, engelli ihtiyaç, Genel Sağlık Sigortası prim ödemesi, Genel Sağlık Sigortası Katılım Payı ödemesi, kronik hastalara yönelik, çoklu doğum, kronik hastalığı nedenyile cihaza bağımlı olan hastalara elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı desteği yardımları yerini alır. Devlet kaynaklı olarak verilen sosyal yardımların en büyük amacı vatandaşların hayatını bir parçada olsa kolaylaştırmak ve belirlenen şartları iyileştirmek olarak belirlenmiştir. Belirlenen şartları yerine getirenlerin kolaylıkla başvurabildiği sosyal yardımlar nelerdir? Sağlık yardımlarının şartları nelerdir? İşte sağlık yardımlarına dair merak edilen detaylar...

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI

Şartlı sağlık yardımı esas olarak temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yönelik olarak verilir. Şartlı sağlık yardımları gebelik, lohusalık olmak üzere özel durumlarda dönemsel periyotlarda ödenir. Şartlı sağlık yardımı şartları arasında başvuru yapan kişilerin 18 yaşından büyük ve ihtiayaç sahipliği durumunun tespit edilmesi gerekir. Bunun dışında şartlı sağlık yardımları kapsamında sosyal güvencesi olmayan, fakir ve muhtaç durumda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla ödeme yapılır. Şartlı sağlık ödemesi doğumun hastanede yapılması halinde tek bir sefere mahsus olarak 100 TL olarak belirlenmiştir. Şartlı lohusalık durumunda ise doğumu takip eden ilk 2 ay süresince aylık 45 TL, gebelik döneminde aylık 45 TL olarak verilir. Çocuklar için 12 ay boyunca aylık 45 TL verilir.

ENGELLİ İHTİYAÇ YARDIMI

Engelli bireylerin toplumsal hayatta kendine yer bulabilmesi ve yaşamsal faaliyetlerini yerine getirebilmesi için engelli ihtiyaç yardımı sağlanır. Engelli ihtiyaç yardımı kapsamında yaşam kalitesini yükselten her türlü araç gereç ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak nakdi yardım desteği verilir. Engelli ihtiyaç yardımı şartları arasında reşit ve ihtiyaç sahibi olmak önemli bir yer tutar. Aynı zamanda engel durumu ve oranının sağlık raporuyla tespit edilmesi gerekir. Engelli ihtiyaç yardımı miktarı mütevelli heyeti tarafından gereksinim durumuna göre belirlenir.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) PRİM ÖDEMELERİ

Sosyal güvencesi bulunmayan ya da sosyal güvenceden yoksun aile bireylerinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi adına Genel Sağlık Sigortası prim ödemesi yardımı devreye sokulur. Söz konusu yardım sonucunda kişinin adına prim Sosyal Güvenlik Kurumu’na her ay devlet tarafından ödenir. GSS prim ödemeleri yardımı şartları arasında kişi başına gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması koşuluna bakılır.

KRONİK HASTALARA YÖNELİK YARDIM PROGRAMI

Kronik rahatsızlık yaşayan ve maddi durumu kötü olan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi adına düzenli nakdi yardım verilir. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için aylık olarak ödeme yapılır. Tüberküloz veya SSPE hastası olan kişi veya hastaya bakmakla yükümlü kişi tarafından yapılan başvuru mütevvelli heyetince değerlendirilir. Kronik hastalara yönelik yardım programı ödemesi kapsamında hak sahiplerine aylık 1.544,61 TL ödeme yapılır.

ÇOKLU DOĞUM YARDIMI

Genç nüfusu teşvik etmek ve yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak adına devlet kanalıyla çoklu doğum yardımı devreye sokulur. 0-2 yaş aralığında çocukları bulunan ve muhtaçlık durumu tespit edilen ailelere beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesine yönelik olarak yardım sağlanır. Çoklu doğum yardımı şartları arasında hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (701,32 TL) olması yer alır. Hak sahiplerine aylık 150 TL ödeme yapılır.

KRONİK HASTALIĞI NEDENİYLE CİHAZA BAĞIMLI OLAN HASTALARA ELEKTRİK FATURA BEDELİ VE KESİNTİSİZ GÜÇ DESTEĞİ

Evde bakım yardımı almayan ihtiyaç sahibi durumunda kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların yaşadığı hanelere yardım eli uzatılır. Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı olan hastalara yönelik elektrik fatura bedeli yardımı başvurusu hastanın kendisini tarafından iletilir. Hastaların sağlık gerekçesiyle evden çıkamayacak durumda bulunması söz konusu ise hastanın vekili, vasisi veya velisi tarafından hasta adına başvuru yapılabileceği gibi bu kişilerin bulunmaması durumunda hastanın hanesinde vakıf personeli tarafından da başvuru alınabilir. Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu sonucunda başvuru tamamlanır.

Yardım programı üç bileşenden oluşur:

Elektrik Tüketim Desteği: Hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL’ye kadar yardım yapılır.

Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği: Hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanır.

Birikmiş Elektrik Borcu Desteği: Yardımın başladığı ilk ay tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları ödenir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Geri Dön