FİNANS

AK Parti'den yeni torba yasa hamlesi! Artık kesinti yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve 2019 yerel seçimlerinden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar için, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerden kesinti yapılacak. Kesinti, belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5'i aşmayacak şekilde tahsil edilecek.

AK Parti'den yeni torba yasa hamlesi! Artık kesinti yapılacak

AK Parti, Bankacılık Yasası'nda da değişiklik yapan 20 maddelik yeni bir torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Yasa teklifinde, daha önce Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından "cumhurbaşkanına verilen yetkinin sınırı belli olmadığı" gerekçesiyle iptal edilen bir düzenleme yer aldı.

BBC Türkçe’de yer alan haberde, İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan, 2019 yerel seçimleri öncesi metro devri yapılan tüm belediyelerden borçları için aylık gelirlerinden yüzde 5 oranında kesinti yapılması öngörülüyor.

istanbul-metro-seferleri-fetA_cover

Buna göre İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyeleri başta olmak üzere en geç 25 gün içinde borçların ödenmesi istenilecek. Ödemeyi yapamayan belediyelere ise haciz işlemi başlatılabilir.

VARLIK FONU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

Teklifte, Türkiye Varlık Fonu'nun hak sahibi olduğu şirketler ve bunların yararlanacakları muafiyetlere ilişkin düzenlemeler yer alıyor.

turkiye-varlik-fonu

Türkiye Varlık Fonu'nun kuracağı şirketlerinin ve fonların bedelini ödeyerek satın aldıkları şirketlerin değer kaybına uğramaması gerekçesiyle, kamu şirketlerine uygulanan mevzuat kısıtlamaları, fon şirketleri için uygulanmaması öngörüldü.
Ayrıca, Fon şirketlerine uygulanacak muafiyetler, yasa yürürlüğe girmeden önce kurulan şirket ve fonlara da tanınması sağlanacak.

TİCARİ MEVDUAT DA SİGORTA KAPSAMINDA

AK Partili 46 milletvekilinin imzasını taşıyan "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Torba yasa teklifinde, Bankacılık Yasası'nda yapılan değişiklikle, sigortaya tabi mevduat hesaplarının kapsamı genişletiliyor.

Teklife göre resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olan tüm ticari mevduat ve katılım fonları, sigorta kapsamına alınıyor. Mevcut mevzuata göre halen sadece gerçek kişilere ait mevduat ve katılım fonları sigorta kapsamında bulunuyor. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) tarafından belirlenecek.
Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun binde 20'sini aşamayacak.

tasarruf-mevduati-sigorta-fonu-tmsf-1546900

Teklifte TMSF'nin idari yapılanması görev dağılımının kurulacak yeni daireler üzerinden yapılacak değiştirilmesi ve bu çerçevede de müdürlük sayısının artırılması öngörüldü. Ayrıca, TMSF, kendisine tahsis edilen kaynakları devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nca verilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanacak.

KUR KORUMALI MEVDUATA GEÇEN ŞİRKETLERE VERGİ İSTİSNASI

Yasa teklifiyle kur korumalı TL mevduat hesabına geçen şirketlerin, vergi avantajının süresi uzatılıyor. Buna göre mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketlere, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

dolar iç

Cumhurbaşkanına bu istisnanın süresini 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022'ye kadar uzatmaya yetkili olacak. Bu istisnalar, 2022 yılı sonuna kadar vade sonunda yenilenen hesaplara da uygulanacak.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler