FİNANS

İş kurana 65 bin TL destek! Başvuru için son günler

Engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdamlarını artırmak amacıyla İŞKUR tarafından çeşitli destekler sağlanıyor. 65 bin TL’lik hibe desteği veren İŞKUR’a başvuru için sayılı günler kaldı.

İş kurana 65 bin TL destek! Başvuru için son günler

İŞKUR, vatandaşlara çeşitli alanlarda destek sağlamaktadır. İş kurmak veya işini geliştirmek isteyenlere sağlanan desteklerden birisi de engellilere ve eski hükümlülere yapılıyor. 65 bin TL’ye kadar verilen hibe desteğinden yararlanmak için son günler kaldı. Fırsatı kaçırmamak için bir an önce başvurmanızı tavsiye ederiz.

BAŞVURU İÇİN SON TARİHİ KAÇIRMAYIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdürüyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere 65 bin TL’ye kadar, eski hükümlü girişimcilere ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği verilecek. Destekten yararlanmak isteyenlerin 3 Aralık tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Projelerini sunmak isteyen engelli bireyler www.iskur.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yayımlanan başvuru rehberi doğrultusunda başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini aynı tarihe kadar Adalet Bakanlığının ilgili birimleri aracılığıyla bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri’ne iletebilecek.

HİBE DESTEĞİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

İş kurmak isteyen hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteği için gerekli şartlar şu şekildedir:

İŞKUR’a kayıtlı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere

Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek

Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri / işletme olmaması,

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek

Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak

Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak

Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak

Herhangi bir icra dosyası bulunmaması gibi şartların yerine getirilmesi halinde hükümlü ve engellilere 65 bin TL hibe desteğinden yararlanma hakkına sahiptir.

HÜKÜMLÜLERİN BAŞVURULARI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerden herkesin başvurusu kabul edilmez.

Buna göre başvurusu kabul edilmeyecek hükümlüler şu şekildedir:

Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk

Cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

Millî savunmaya karşı suçlar

Buna göre başvurusu kabul edilmeye uygun olan hükümlüler şu şekildedir:

Cezası ertelenenler

Koşullu salıverilenler

Denetimli serbestlik kapsamında olanlar

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin bütün şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir.

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan

Ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma halinde olan

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön