FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Onlar da KDV’ye dahil olacak: Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Kamuoyu görüşüne açıldı

Kart, şifre ve kodların ne zaman KDV'ye tabi olacağı netleştiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı konuyu kamuoyu görüşüne açarken devreye alınması planlanan uygulamanın detayları da ortaya çıktı. Buna göre belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodlar aktive edilerek ürün veya hizmet temin edilmesi halinde KDV uygulanacak.

Onlar da KDV’ye dahil olacak: Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Kamuoyu görüşüne açıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, sanal ya da fiziki ortamda satılan kart, şifre ve kodların kullanımının katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmayacağına açıklık getirdi.
Başkanlık, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı'nı kamuoyunun görüşüne açtı. Tebliğ taslağıyla, kart, şifre ve kodlara ilişkin KDV uygulamalarının esaslarının belirlenmesi amaçlanıyor.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Buna göre, kart, şifre ve kodlar (aktivasyon kodu, e-pin kodu, oyun kodu, dijital ürün kodu, cüzdan kodu, hediye kartı/çeki gibi) sanal ortamda pazarlanan oyun, uygulama, müzik, yayın ve eğlence gibi ürün ve hizmetlerin temin edilmesinde kullanılabildiği gibi, sanal veya fiziki mağazalarda güvenli alışveriş yapılmasında da kullanılabiliyor.

Kart, şifre ve kodlar, belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını oluşturabildiği gibi bunları çıkaranlar nezdinde ürün veya hizmet satın alınabilmesine yönelik sanal bir satın alma gücünü de temsil edebiliyor.

TÜRK LİRASI (210)

Bazı kart, şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil ederken, henüz aktive edilmemiş olsalar bile bunlarla bir başka ürün veya hizmetin temini mümkün olamıyor. Bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye'de satışı KDV'ye tabi. Bu kart, şifre ve kodların yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin Türkiye'de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi, KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin yurt dışı mukimi firma tarafından beyan edilip ödenmesi gerekiyor. Bunların Türkiye'de satılması halinde hesaplanan KDV'nin satıcı firmalar tarafından beyan edilmesi önem taşıyor.

YURT DIŞINDAN TEMİN

Sanal veya fiziki ortamda satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen, kullanıldığında kart, şifre ve kodu çıkaran firma nezdinde bir satın alma hakkı oluşturan, ödeme aracı mahiyetinde olan kart, şifre ve kodların satışı KDV'nin konusuna girmiyor. Bu çerçevede, bu kart, şifre ve kodların yurt dışından temini veya Türkiye içerisinde satışı KDV'ye tabi olmayacak.

TÜRK LİRASI (332)

Sanal veya fiziki ortamda satılan ancak belirli bir ürün veya hizmetin karşılığını temsil etmeyen kart, şifre ve kodların kullanılarak veya aktive edilerek bu kart, şifre ve kodlar karşılığında ürün veya hizmet temin edilmesi genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi tutulacak. Bu ürün ve hizmetlerin, yurt dışı mukimi firmalardan temin edilmesi halinde, bu işleme ilişkin KDV'nin Türkiye’de mukim olanlar tarafından sorumlu sıfatıyla ödenmesi gerekecek. KDV mükellefi olmayan gerçek kişiler tarafından yurt dışı mukimi elektronik hizmet sunucularından sağlanması halinde, bu işleme ilişkin KDV yurt dışı mukimi firma tarafından ödenecek. Bu ürün ve hizmetlerin Türkiye'deki firmalardan sağlanması halinde hesaplanan KDV'nin satıcı firmalar tarafından beyan edilmesi gerekecek.

Karşılığı belirli bir ürün ve hizmet olsun veya olmasın, sanal veya fiziki mağazalarda kart, şifre ve kodlar ile diğer ürünlerin satışı için Türkiye’de verilen aracılık hizmetleri KDV'ye tabi olacak. Bu satışlara ilişkin olarak hizmet bedeli veya komisyon gibi adlar altında alınan bedeller üzerinden hesaplanan KDV, aracılık hizmetini verenler tarafından beyan edilecek.

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

En Çok Aranan Haberler