FİNANS

ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV indirimi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Detaylar, ilk defa sıfır araç alacak kişilere ÖTV indirimi geleceği ve bu sayede araba fiyatlarının düşeceği üzerine kurulu. Peki ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...

ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indiriminin araba fiyatlarını düşüreceği söylentisiyle, indirimin yapılıp yapılmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. ÖTV indirimi araç alacak ve satacak olan kişileri ilgilendiriyor. Peki ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşecek mi? İşte merak edilenler...

ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

ÖTV indirimiyle alakalı henüz bir açıklama bulunmuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Uygulama Genel Tebliği'nde muhtelif konulardaki ihtilaf yaşanan konulara ilişkin hususlara açıklık getirilirken, daha önce ilgili kanuna eklenen Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilme ve sıfıra indirebilme yetkisi de uygulama tebliğine eklendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, muvazaalı olmamak kaydıyla, motorlu araç ticareti ile uğraşan ÖTV mükelleflerince taşıt tesliminden sonra aynı araç için yapılan aksesuar, boya koruma, kuaför, ek garanti ve benzeri teslim ve hizmetlere ilişkin bedellerin ÖTV'ye tabi olmadığı hususu netleştirildi.

ÖTV indirimi gelecek mi? 2022 ÖTV indirimi ile araba fiyatları düşecek mi?

ÖTV Kanun'u uyarınca ÖTV kapsamı dışında bırakılmış bulunan itfaiye öncü aracının mahiyeti ve taşıması gerektiği özelliklerin ne olduğu açıklığa kavuşturularak, hem bu alandaki suistimallerin hem de hatalı uygulamaların önüne geçildi. Buna göre, ÖTV kapsamında olmayan itfaiye araçlarının bu kapsamda olabilmesi için araçların bazı donanımlara sahip olması gerektiği konusu netleştirildi.

Örneğin, aracın uzaktan fark edilebilir özellikte olması, tepe lambalarının olması, taşıtlardaki zorunlu yangın tüpü ve ilk yardım malzemeleri dışında, ortalama bir yangına müdahale edilebilir boyutta yangın tüpü ile yangın yaralanmalarında kullanılacak nitelikte tıbbi malzemenin bulunduğu ilk yardım kutusunun sabit bir yerinin olması, araç içinde itfaiye öncü hizmetlerinde kullanılacak nitelikte teknik ekipmanın olması gibi hususlar Tebliğ'e eklendi.

Öte yandan 26 Ekim 2021'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Böylece, Cumhurbaşkanının motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilmesi ve sıfıra indirebilmesine ilişkin düzenleme uygulama tebliğinde yer almış oldu.


Keşfet


En Çok Aranan Haberler