FİNANS

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, personel alımı şartları neler? 2023 PTT personel alımı tarihleri ve başvuru şartları!

PTT personel alımının ne zaman yapılacağı yapılacağı merak konusu olurken çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler yakın zamanda duyuru yapılıp yapılmadığını öğrenmek için konuya ilişkin son açıklamaları inceliyor. 2023 PTT personel alımı şartları merak konusu oldu. Peki, PTT personel alımı ne zaman yapılacak, başvurular başladı mı? İşte detaylar...

PTT personel alımı ne zaman yapılacak, personel alımı şartları neler? 2023 PTT personel alımı tarihleri ve başvuru şartları!

PTT personel alımı için geri sayım devam ediyor. Yeni yılla birlikte konuya ilişkin yapılan araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda PTT 2023 personel alımı olacak mı? PTT personel alım başvuru şartları nedir? gibi soruları internette araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

PTT 2023 PERSONEL ALIMI OLACAK MI?

PTT 2023 yılı personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

PTT personel3

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

PTT'de işe alınacak personel şartları yayınlanan ilan ile belli oluyor. Bu yüzden güncel personel alım şartları belli değil. Ancak genel şartlar şu şekilde açıklanmıştı;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler