FİNANS

İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım şartları! Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yapma!

Ticaret Bakanlığı İŞKUR aracılığı ile 115 kişilik işçi alımı yapacağını duyurdu. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere, yapılan alımlarda kadro bilgisi olarak silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alınacağı paylaşıldı. Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alımları başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir? Hangi şehirlerde ve tarihlerde silahlı güvenlik görevlisi alımı var? Detaylar haberimizde.

İŞKUR - Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu 2021: Silahlı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım şartları! Ticaret Bakanlığı iş başvurusu yapma!

Son dakika Ticaret Bakanlığı kadrosunda görevlendirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 115 kişilik kadro ilanı yayımladı. Başvurular İŞKUR aracılığı ile yapılacak ve şahsen, e-mail ya da posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi
Kadrosunda çalıştırılmak üzere yapılan alımlarda silahlı güvenlik görevlisi alımı şartları merak konusu oldu. Sonuçların noter kurası ile gerçekleştirileceği alımlarda sözlü sınav hakkı kazanan adaylardan, sınav sonucunda başarılı olanlar istihdam edilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda güvenlik görevlisi alımları hangi şehirde olacağı merak ediliyor. Aynı şekilde beden işçisi alım şartları ve gerekli evraklar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Başvurular 15 Şubat itibari ile İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Noter kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili detaylar Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. İşte **Ticaret Bakanlığı güvenlik görevlisi ve beden işçisi alım tarihleri ve başvuru koşulları...

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) alımları İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Antalya, Gaziantep, Malatya, Van, Diyarbakır ve Ağrı için olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığı ile yapacağı Beden İşçisi alımları ise; İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Mersin, Edirne, Hatay ve Antalya için olacak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi (A) bendi hükümleri kapsamında;

a.Türk Vatandaşı olmak,

b.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c.Askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış/yapıyor olmak, tecilli veya muaf
olmak) d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendine göre; affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3. İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını doldurmamış
olmak,

4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almıyor olmak şartları aranır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Güvenlik Görevlisi (Silahlı) Kadrosu için:

 • En az ortaöğretim en çok ön lisans mezunu olmak,

 • 5188 sayılı kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile
  tamamlamış olmak, Valilik tarafından düzenlenen Özel Güvenlik Kimlik
  (silahlı) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için
  yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

 • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici
  Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde gece ve gündüz, iç ve dış
  mekânda 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel
  durumu bulunmamak, iv. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu
  bulunmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18
  inci maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik
  görevlisi olur” şeklinde Sağlık Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,

 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
  cezasına mahkûm olmamak. vi. Güvenlik Görevlisi sürekli işçi kadrosuna
  atanabilmek için erkek adaylar için 172 cm kadın adaylar için 165 cm
  boy şartını sağlıyor olmak.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 • En az ortaöğretim mezunu olmak

 • Kaçak/Tasfiyelik/Yolcu Beraberi Eşya/Araç Ambarları ile Geçici
  Depolama Yeri/Antrepo gibi hizmet yerlerinde ihtiyaç duyulan, eşyanın
  teslim alınması, çekimi ve taşınması, araçlara yüklenmesi, boşaltılması,
  tasnif edilmesi, ambar ve saha temizliği gibi ağır işlerde bedenen
  çalışma gerektiren işler ve ilgili diğer hizmetlerin yürütülmesinde
  görevini sürekli yapmasına engel hali bulunmamak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE BEDEN İŞÇİSİ ALIMI TARİHLERİ

 • Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına
  uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak
  suretiyle açık iş ilanı sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda
  yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Asıl ve yedek
  adaylara ilişkin liste Kurumumuz internet sitesi www.ticaret.gov.tr
  adresinde ilan edilecektir.

 • Kura çekilişi sonucunda ilan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar
  asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

 • Kura çekilişi 25.02.2021 tarihinde saat 11:00’da Ticaret Bakanlığı
  Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Kura tarihi, saati ve yeri ile
  ilgili ortaya çıkabilecek değişiklikler Ticaret Bakanlığının
  www.ticaret.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bunun için
  adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat
  yerine geçecektir.

 • COVID-19 Pandemisi nedeniyle kuranın yapılacağı salona herhangi bir
  aday alınmayacaktır. Kura çekimi Kurumumuz web sayfasından
  duyurulacak link üzerinden canlı olarak izlenebilecektir.

 • Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına
  alınacaktır.

TİCARET BAKANLIĞI SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 • İlan edilen kadro sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi
  tutulacaktır.

 • Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim
  edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri
  Ticaret Bakanlığı internet adresinden (www.ticaret.gov.tr) ilan edilecek
  olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 • Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar,
  Ticaret Bakanlığının www.ticaret.gov.tr internet adresinde
  duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin
  adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

 • Sözlü sınava katılmak üzere sınav yerine gelecek adaylara COVID-19
  Pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan sınav yerine
  girişte HES Kodu talep edilecektir.

İŞKUR - TİCARET BAKANLIĞI BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Ticaret Bakanlığı'nın sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, 15.02.2021 tarihinde İŞ-KUR'un resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Başvurular sadece internet üzerinden alınacak ve şahsen, e-mail ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruda gerekli koşulları sağlayan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde üzerinden yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden başvuruda bulunması gerekir. İŞKUR kaydı olmayan kişilerin en yakın İŞKUR şube müdürlüklerine giderek kayıt yapması ya da online olarak kayıt oluşturması gerekmektedir. İŞKUR'a kayıt başvuru için kimlik belgesi bilgileri ve T.C. kimlik numarası ile şahsen başvuruda bulunmak önemlidir.

Keşfet


En Çok Aranan Haberler