TBMM'den Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi ilanı! Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçisi başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre TBMM tarafından Kamu Başdenetçisi ve Denetçi alımı yapılacak. Kamu Başdenetçisi ve Denetçi ilanlarına nasıl ve nereden başvuru yapılacak araştıran adaylar, başvuru şartlarını ve detayları paylaşıyoruz. İşte TBMM Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçisi ilanının detayları...

TBMM'den Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi ilanı! Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçisi başvurusu nasıl, nereye yapılır?

Kamu Denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Hüseyin Yörük ve Cemile Özlem Tunçak ile birlikte Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un görev süresi yakın bir zamanda dolacak. Bu kişler yerine TBMM'ye alınacak yeni Denetçiler ve Başdenetçi ilanı bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. 2016 Kasım ayından bu yana görevde olan kişiler yerine 4 Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçi alınacak. İşte 2020 Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçisi alımı başvuru koşulları...

KAMU BAŞDENETÇİ VE DENETÇİ BAŞVURUSU

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre TBMM tarafından Kamu Başdenetçisi ve Denetçi alımı yapılacak. Kamu Başdenetçisi ve Denetçi ilanlarına nasıl ve nereden başvuru yapılacak araştıran adaylar, başvuru şartlarını ve detayları paylaşıyoruz. İşte TBMM Kamu Denetçisi ve Kamu Başdenetçisi ilanının detayları...

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu'na Başdenetçi ve Denetçi seçimi yapacak. Denetçi seçimi ile ilgili ilan Resmi Gazete'nin bugün ki sayısında yayımlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

14/6/2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 11 'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir Kamu Başdenetçisi ve dört Kamu Denetçisi için seçim yapılacaktır.

Kamu Başdenetçisi veya Kamu Denetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 10'uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak

b) Seçimin yapıldığı tarihte Başdenetçi için 50, Denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak (Seçimin yapılacağı tarih kesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimlerin tamamlanması için öngörülmüş azami süre olan 30 gün dikkate alınarak Başdenetçi aday adaylığı için 19/11/1970, Denetçi aday adaylığı için de 19/11/1980 tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin bu tarihten önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaş değerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını yerine getirmeyenlerin aday adaylıkları düşecektir.)

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitim veren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da Özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak

d) Kamu haklarından yasaklı olmamak

e) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üye olmamak

f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, aşağıda yer alan belgelerle birlikte 1/10/2020 Perşembe gününden itibaren 19/10/2020 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA" adresine şahsen ya da posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir:

a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru dilekçesi

b) Özgeçmiş

e) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

ç) Onaylı nüfus cüzdanı örneği

d) En az dört yıllık yükseköğrenim diplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı Örneği

e) Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içerisinde Kamu Başdenetçİliği veya Kamu Denetçiliği adaylığı için alınmış adli sicil sorgulama sonuç belgesi aslı

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı web sitesinden siyasi parti üyelik durumu sorgu sonucu çıktısı

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çahşmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesi; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çahşmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belge; sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çahşmakta olanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet döküm belgesi aslı

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksik belgeli başvurular ile aynı kişinin hem Başdenetçi hem denetçi aday adaylığı için yapacağı başvurular işleme konulmayacaktır. Ayrıca posta yoluyla yapılan başvurulardan son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza ulaşanlar dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna İlanen duyurulur.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Luzumsuz masrafa ne gerek var, Bu ülkenin hem savcılığını, hemde hakimliğini yapanlar varken denetcilere ne gerek var.
neyi denetliyecekler de böyle bir işe ihtiyaç var ki,zaten herkes kafayı kuma sokup bir şeye karışmıyorlar yada tedirgin olup birşey yapamıyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler