FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Yüz binlerin beklediği yasa teklifi Meclis'e geldi! Yeni imar affı yolda: "Mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor"

Türkiye'de 9. kez imar affı çıkarılması bekleniyor. Ruhsatsız, ruhsata aykırı, mevzuat dışı yapılara yapı kayıt belgesi verilmesi suretiyle yüz binlerce vatandaşın imar sorununu çözmesi öngörülen yasa teklifi TBMM komisyonunda.

Yüz binlerin beklediği yasa teklifi Meclis'e geldi! Yeni imar affı yolda: "Mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor"

İmar konusunda mağduriyet yaşayan yüz binlerce insanın, binlerce ailenin gözü Meclis'e gelen 'imar affı' yasa teklifinde. Teklifle yapılması öngörülen düzenlemeye göre ruhsatsız yapıların kayıt altına alınması bekleniyor. Yasa teklifinde ayrıca kamu davalarının düşmesi, para cezalarının iptali gibi düzenlemeler de yer alıyor.

TEKLİF MECLİS KOMİSYONUNDA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici tarafından TBMM'ye 25 Temmuz'da sunulan "İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı tarafından 11 Ekim'de komisyona sevk edildi.

thumbs_b_c_22ce9fc6d7c878d6808e78323710bda1

PARA CEZALARINA TERKİN, BAŞVURU SÜRESİNİN UZATILMASI...

Söz konusu yasa teklifinde yer alan GEÇİCİ MADDE 26 şu şekilde:

"Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 16’ncı madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp anılan maddede belirlenen süre kayıtlarına aykırılık nedeniyle belgeleri iptal edilenler hakkında 32’nci ve 42’nci maddeler uyarınca tesis edilen idari işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iptal edilir, tahsil edilemeyen idari para cezaları terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar ilgililere iade edilir. Birinci cümle kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davaları düşer, mahkûm olunan cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."

Böylece ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması hedefleniyor. Öte yandan Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 31 Aralık'a dek uzatılması, belgeleri iptal edilenler hakkında idari işlemlerin, para cezalarının iptal edilmesi hedefleniyor.

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ AMAÇLANMAKTADIR"

Destici'nin sunduğu yasa teklifinin gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Yüz binlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır."

Canlı Borsa


En Çok Aranan Haberler