FİNANS

SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Emeklilere müjde!

Milyonlarca emekli, emekli maaşına yapılacak zam oranını ilgiyle takip ediyor. Ocak 2022 yılında maaşlarda ve ek ödemelerde yapılacak artışların miktarı merak konusu oldu. Memur emeklisi, memur, sözleşmeli personele yapılacak zamların dışında katsayı artışı sebebi ile kamu personeli de dahil olmak üzere birçok vatandaşa sağlanan ödemelerin miktarı yükselecek.

SSK, SGK ve Bağ-kur emeklisine ne kadar zam yapılacak? Emeklilere müjde!

SSK, SGK ve Bağ-kur emeklileri için zam yolda. Kamu personeli de dahil olmak üzere birçok kişinin ödeme tutarı artacak. Bu artış, vatandaşlara nefes aldıracak. İkramiye, maaş zammı ve promosyon ödemeleri emeklilerin banka hesaplarına yatırılıyor. Hesaplamalarda kullanılan maaş katsayısı 6. dönem toplu sözleşme metninde yer alan maaş katsayısıdır ve bu rakamlar enflasyon farkı çıkması durumunda yükselir.

MEMUR EMEKLİLERİNE YAPILAN ALT SINIR AYLIK TUTARI NE KADAR OLACAK?

Emekli aylıklarının belli bir tutarın altına düşmemesi için getirilen zorunlu alt sınır aylık tutarı vardır. 5434 sayılı Kanun'a göre bağlanacak emekli aylığının alt sınırı 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2022'nin 1 inci yarısındaki alt sınır aylık tutarı 3.439 TL'dir. 5510 sayılı Kanun'a tabi olanlar için ise alt sınır aylık tutarı farklı düzenlenmiştir. Böylelikle kanunun 55'inci maddesinde bütün sigortalılar için düzenlenen alt sınır aylık memurlar için de geçerlidir. Öte yandan, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun'un ek 19'uncu maddesine göre 1.500 TL'den az olamamaktadır.

EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI NE KADAR OLUR?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara En Yüksek Devlet Memuru Aylığı ifadesi kullanılmaktadır. Buna göre Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500* 0,188787 = 1.793,47 TL'dir.

TAYİN BEDELİ NEDİR VE NASIL HESAPLANIR?

Bazı kadrolarda bulunan personele, 2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna göre çıkarılan Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen tutara denilir. Bu tutar 2.100 gösterge rakamı ile maaş katsayısının çarpımından oluşur. Bu tutar ise 2.100*0,188787 = 396,45 TL'dir.

HUZUR HAKKI NEDİR VE ÖDENECEK TUTAR NASIL BELİRLENİR?

375 sayılı KHK'nin Ek 29'uncu maddesinde huzur hakkına ilişkin şu ifadelere yer verilmiştir: "Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge rakamı belirlenmesi kaydıyla, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1.000) ila (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge rakamları Cumhurbaşkanı'nca üç katına kadar artırılabilir."

Buna göre kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve tutarına yer verilmişse bu ödeme yapılabilir. Genellikle bu ödeme 9000* 0,188787 = 1.793,47 TL olup, bu ödemeden sadece binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının düşük olması nedeniyle ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NASIL HAZIRLANIR?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınıyor. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'na yapılacak emekli ikramiyesini de artırır. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'nın emekli ikramiyesine paralel artış gösteren işçilere ödenecek kıdem tazminatı tavanı tutarı 01/01/2022 tarihinden itibaren 8.698,73 TL olacak.

OCAK AYINDAN İTİBAREN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÖZLEŞME TAVANI NE KADAR OLACAK?

Kamu kurumlarında birden fazla sözleşmeli personel statüsünde çalışan personel olduğu için bunların ücret tavanları da oldukça farklıdır. 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 3'üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 10.332,85 TL'dir. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 9.211,50 TL'dir. Bilişim personeline yapılan ödemelerde bu tutarın katları olarak belirlenmekte ve bu tutarın beş katını geçememektedir.

EMEKLİ OLACAK KAMU PERSONELİNE NE KADAR YOL TAZMİNATI ÖDENECEK?

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1'inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kamu görevlilerinden emekli olanlara ödenecek yolluk tutarı; 13.558 * 0,188787 = 2.559,57 TL – 19,42 TL damga vergisi = 2.540 TL net ödeme yapılacaktır.

MAHALLİ İDARE PERSONELİNE ÖDENEN SOSYAL DENGE TAZMİNATI NE KADAR ARTACAK?

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %120'dir. Yani 9500 0,188787% 120 = 2.152,17 TL'dir. Sosyal denge tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem % 15 gelir vergisi hem de 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Enflasyon'un %100'e dayandığı ülkede, asgari ücret, çalışan ve emeklinin maaşlarına %8 zammı uygun gören şerefsizler....allah cezanısı versin e miiii...!!!...????????????????????
Geri Dön