FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Konsolidasyon nedir? Konsolide süreci ne demek?

Kısa vadesi olan borçları uzun vadeli ödeme planı ile değiştirme süreci konsolidasyon adı ile anılır. Borçlu olan bir bankanın ya da devletin alacaklı olan taraf ile yaptığı anlaşma sonucunda borcun önceden belirlenen vadesi daha ileri bir tarihe ötelenir.

Konsolidasyon nedir? Konsolide süreci ne demek?

Konsolidasyon, özellikle çok ortaklı şirketlerin, ortakların bilgilendirilmesini sağlama amacı taşır. Aynı zamanda yatırım yapan ve fon aktarımı yapan tüm kuruluşlara açık ve taraf tutmadan bilgilendirme sağlar.

Konsolidasyon nedir?

Konsolidasyon ifadesi uluslararası borçlanma işlemlerinde kullanılan bir terimdir. Uzun faiz tarihi ya da uzun vade götürüsü anlamlarında kullanılır. İngilizce dilindeki birleştirme anlamına gelen consolidation kelimesinden türemiştir.

Konsolide süreci ne demektir?

Konsolide işlemleri birkaç aşama ile gerçekleşir. Bu aşamalar şu şekildedir:

  • Finansal tabloların hazırlanması: Belirlenen raporlama tarihinde asıl ortaklık ve bağlı olan ortaklıkların finansal tablo elemanlarının hazırlanması ile gerçekleştirilir.
  • Finansal tablo elemanlarının toplanması: Hazırlanmış olan finansal tablolarda yer alan her bir eleman, yabancı ve yerli kaynaklar, varlıklar, gelirler ve giderler toplanır ve bir araya getirilerek hesaplanır.
  • Eliminasyon işlemlerinin yapılması: Var olan finansal tablolar tek bir şirkete aitmiş gibi görünmelidir. Bunun için de eliminasyon işlemi yapılması gerekir.

Eliminasyon: Ortaklıktaki yatırım tutarları ve kaynaklardan ana ortağa düşen pay elenerek hesaplanır. Ortaklığın bir dönem için karından ve zararından kontrol etkisi olmayan paylara denk gelen rakam belirlenir. Tüm bakiyeler ve işlemler tamamlanarak sonlandırılır. Eliminasyon işlemi tam olarak gerçekleştirilmediği takdirde mükerrer durumlar ortaya çıkabilir.

Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler