FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Reeskont nedir, reeskont faizi nerelerde uygulanır? Reeskont kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır?

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan bazı terimler ve ifadeler vardır. Reeskont da bu ifadeler arasında yer alır. Bir bankanın elinde mevcut olan ve vade tarihi henüz gelmemiş olan senetleri başka bir bankaya iskonto ettirme işlemi reeskont olarak adlandırılır. Türk Lirası karşılığında döviz alınan bir kredi türüdür. Reeskont kredilerinde işlem alt limiti bulunmaz. Peki, reeskont kredisi faizi nedir ve nasıl hesaplanır?

Reeskont nedir, reeskont faizi nerelerde uygulanır? Reeskont kredisi faiz hesaplama nasıl yapılır?

Bankaların elinde vadesi henüz gelmemiş olan senetler bulunabilir. Bu senetlere bağlı olan alacaklar ve borçlar asıl değerlendirileceği günde gerçek değerlerine indirgenebilir. Bu indirgeme işlemine reeskont denir. Senedin vade tarihi gelene kadar geçen süreye denk gelen faizi de içeren bir işlemdir. Merkez bankalarının şartlarını kendisi belirlemek şartıyla çeşitli senetleri iskontoya tabi tutarak yani re-iskonto yaparak, reeskont penceresi altında para politikası uygulamalarında kullandıkları bir araçtır.

Reeskont nedir?

Reeskont vade tarihi henüz gelmemiş olan senetleri elinde bulunduran herhangi bir bankanın bu senetleri vade günündeki asıl değerlerine indirgenmesi için yapılan bir işlemdir. Kısa tanımı ile bir yeniden iskonto ediştir. İngilizce bir terimdir. İskonto yolu ile eldeki vadesi gelmemiş senetleri nakit paraya çevirmek için kullanılır.

Reeskont faizi nedir?

Reeskont işlemi Türk lirası karşılığında döviz verilen bir tür kredidir. Merkez Bankasına döviz geliri sağlamaya yarar. Reeskont için tutar hesaplanırken faiz oranları kısa dönemli avans işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır. Avans ve reeskont işlemleri Merkez Bankası Kanunu’nun 45. maddesi gereğince gerçekleştirilir. Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından reeskont faiz oranı yıllık olarak belirler ve her yeni dönemde farklı oranlar için açıklama yapılır. Reeskont kredisi hesaplama işlemi için belirli bir formül kullanılır. Reeskon faiz hesaplama formülü şu şekildedir:

Reeskont miktarı = Normal Değer Faiz Oranı Vade gün sayısı / 36.000 + Faiz Oranı * Gün sayısı

Reeskont avans faizi hesaplama işlemi için bazı internet sitelerinden faydalanabilmek mümkündür. Bu işlem için hazırlanmış olan sitelerdeki ilgili yerlere gerekli bilgiler yazarak hesapla butonuna tıklamak yeterli olacaktır. Reeskont faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından açıklanır ve açıklanan oranlar resmî gazetede yayınlanır. Örnek olarak 2022 yılı Ocak ayı için bu 2 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan Resmî Gazete’ye göre vadesine en fazla üç ay kalan senetler reeskont edildiğinde iskontosunun faiz oranı yıllık olarak % 14,75 olarak açıklanmıştır.

Reeskont faizi nerelerde uygulanır?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, reeskont uygulamasında yetkilidir. Sigorta şirketlerinden ya da bankalardan reeskont faizini kabul edebilir. Hem Türk lirası için hem de diğer ülkelerin para birimleri için reeskont yapılabilir. Alacaklı ya da borçlu olma durumu Türk lirası ya da diğer para birimleri ile gerçekleştirilmiş olabilir. Reeskont faizi uygulamasında sorumlu olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasıdır. Merkez Bankası reeskontu hem para politikalarını belirlemek hem de reel piyasayı desteklemek için kullanabilir. Reeskont faizinin uygulandığı bazı durumlar şu şekildedir:

  • Merkez Bankası, bazı koşullar ve teminatlara bağlı olarak kabul ettiği bazı senetler için avans verebilir.
  • Senetlerin nakit paraya dönüştürülmesi işlemleri sırasında kullanılır. Bu sayede nakit değer ile asıl değer arasında görülen değişiklikleri belirler.
  • Para piyasalarındaki arzı etkiler. Para politikalarının belirlenmesi için kullanılır.
  • Reeskont uygulaması yetkisi bulunan merkez bankalarının, reel piyasayı desteklemek için de kullandığı bir uygulamadır.

    Express


En Çok Aranan Haberler