FİNANS

Gıda fiyatlarını etkileyecek karar! Perakende işletmelerin işlemlerinde yeni dönem

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkeze yapılmasını ve bu merkezden sonuçlandırılmasını sağlayacak Perakende Bilgi Sistemi'nin (PERBİS) yazılımı hazırlandı.

Gıda fiyatlarını etkileyecek karar! Perakende işletmelerin işlemlerinde yeni dönem

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 2021 yılında Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) yüzde 11,4 büyürken toptan ve perakende ticaret yüzde 20,5 büyüme gösterdi. Bu dönemde, toptan ve perakende ticaretin GSYH içindeki payı yüzde 13,7 oldu.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde toptan ve perakende ticaret hizmetlerinde kurulan ve kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin toplam içindeki payı sırasıyla yüzde 39,6 ve yüzde 43,8 olarak kayıtlara geçti. 2021 yılının aynı döneminde bu paylar sırasıyla yüzde 38,8 ve yüzde 44,6 olarak gerçekleşmişti.

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin tek merkeze yapılmasını ve bu merkezden sonuçlandırılmasını sağlayacak PERBİS'in yazılım çalışmaları tamamlanırken paydaş sistemlerle gerçekleştirilmesi gereken entegrasyon çalışmaları sürdürülüyor. Sistemin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik çalışmaları da sistemle eşzamanlı yürütülüyor.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Sebze ve Meyve Ticareti ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

e-Ticarette ürün güvenliği denetimlerinin yapılabilmesi amacıyla Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği'nin hazırlık çalışmaları yürütülüyor.

Farklı idareler üzerinden işleyen yapının toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumunun kurulmasını öngören mevzuat çalışmaları da devam ediyor.

TOPTANCI HALLERİ MODERNİZE EDİLECEK

Programa göre, kalite odaklı, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'nin, ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği ve korunduğu önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi temel amaç olarak belirlendi.

Bu kapsamda, toptan ticareti geliştirmeyi teminen toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek.

TÜKETİCİ İÇİN MEMNUNİYET ENDEKSİ

Tüketicilere yönelik Hizmet Memnuniyet Endeksi oluşturulacak. Belirlenecek üniversite ve araştırma kuruluşları tarafından Türkiye genelinde her yıl yapılacak araştırmayla Memnuniyet Endeksi oluşturulacak. (AA)

Keşfet


En Çok Aranan Haberler