FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

KOBİ beyannamesi nedir? KOBİ Beyannamesi'nde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

KOBİ'lerin her yıl hazırlamaları gereken KOBİ beyannamesi bulunur. KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur? KOBİ beyannamesi ne işe yarar? Şirketlerin KOBİ niteliği taşıyıp taşımadığı bu beyanname sayesinde anlaşılır. KOBİ beyannamesi doldurulurken temel verilerle hareket edilir. Yılda 1 kez verilmesi gereken KOBİ beyannamesinin eksiksiz ve hatasız olması önemlidir. KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur?

KOBİ beyannamesi nedir? KOBİ Beyannamesi'nde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

İçindekiler

 • KOBİ Kime Denir?
 • KOBİ Beyannamesi nedir?
 • KOBİ Beyannamesi Ne İşe Yarar?
 • KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?
 • KOBİ Beyannamesi'nde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Ülke ekonomisinde itici bir güç oluşturan KOBİ işletmeleri, tüm işletmeler içinde sayı olarak üstünlüğe sahiptir. Son yıllarda sağlanan destekler ile KOBİ olarak faaliyette bulunan pek çok firmanın mali yapısını güçlendirdiği ve büyük şirketlere dönüştüğü görülmektedir.

KOBİ’ler;

 • Çalışan sayısı 250 kişiyi ve
 • Yllık net satış hasılatı 125 milyon lirayı geçmeyen işletmelerdir.

Devlet tarafından desteklenen KOBİ’lerin, bu niteliği taşıyıp taşımadıklarını ispatlamaları için yıllık olarak KOBİ beyannamesi doldurmaları gereklidir. Bu durum da, KOBİ beyannamesi nasıl doldurulur sorusunun cevabının önem kazanmasına neden olur.

KOBİ’ler geçtiğimiz yıllarda beyannameleri elden KOSGEB müdürlüklerine teslim ediyorken, 2018 yılı itibaryla e-Devlet üzerinden doğrudan beyanname verebiliyor. Böylece hem KOBİ sahiplerinin işi kolaylaştı hem de KOSGEB Müdürlüklerinin iş yükünün azalması sağlandı.

KOBİ Kime Denir?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in kısaltması olan KOBİ, ülkemizde işletmelerin çok büyük bir bölümünü oluşturur. Ülke ekonomisinin güçlenmesinde önemli yeri olan KOBİ’ler, ekonomiyi canlı tutan işletmelerdir.

KOBİ’ler sağladıkları istihdam, bulundukları bölgeye kattıkları canlılık ve ekonomiye olan katkıları ile son yıllarda çok daha fazla destek görmeye başladı.

KOBİ’ler kendi içlerinde;

 • Mikro İşletme,
 • Küçük İşletme ve
 • Orta Büyüklükteki İşletme olmak üzere 3’e ayrılır:

1. Mikro İşletme:

Çalışan sayısı 10 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatının ya da mali bilançosunun 3 milyon Türk Lirasını aşmadığı işletmelerdir.

2. Küçük İşletme:

Çalışan sayısı 50 kişiden az olan ve yıllık net satış hasılatının ya da mali bilançosunun 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

3.Orta Büyüklükteki İşletme:

Çalışan sayısı 250 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosunun 25 milyon Türk Lirasını aşmadığı işletmelerdir.

Bu tanımlarla kendi içinde temel olarak ayrılan KOBİ’ler, farklı kriterlere de sahiptir.

İşletmenin KOBİ sayılabilmesi için bir şart da ,kamu kuruluşunun ya da kurumun bu işletmenin hisselerinin %25’inden fazlasına sahip olmamasıdır.

KOBİ Beyannamesi nedir?

KOBİ Beyannamesi, bir işletmenin ya da bir kuruluşun, resmi devlet dairelerine KOBİ şartlarına uygun olduğunu yazılı olarak bildirmesidir. KOBİ beyannamesi sayesinde işletmeler, KOSGEB veri tabanına kayıt olur. KOSGEB desteğinden yararlanmak isteyen işletmelerin, her yıl bir kez KOSGEB'e beyanname teslim etmesi gerekir.

KOBİ Beyannamesi Ne İşe Yarar?

KOBİ beyannamesi KOSGEB tarafından girişimcilerin vergi borçlarını, adreslerini, ailevi durumlarını ya da banka hesaplarına ilişkin bilgileri hesaplayabilmek ve takip etmek adına istenir. KOBİ beyannamesi kapsamında, bilgilerin yanlış ya da eksik beyan edilmesinden dolayı doğacak tüm hukuki ve mali sorumluluk KOBİ işletmesine ait olur.

KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

KOBİ beyannamesinin en önemli unsurlarından biri hatasız ve tam olarak doldurulmasıdır. Hatadan ve eksiklikten dolayı yaşanacak sorumluluk işletme sahiplerine aittir.

KOBİ beyannamesi doldurma daha önceki yıllara göre çok daha kolay hale getirildi. Bir süredir bilgilerin e-Devlet üzerinden doldurulması mümkün. KOBİ beyannamesini doldurabilmek ya da mevcut bilgileri güncelleyebilmek için KOSGEB veri tabanına kayıt olma şartı aranıyor. Aksi takdirde işlemleri tamamlamak mümkün olmuyor.

KOBİ Beyannamesi'nde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

KOBİ beyannamesi formu en son onaylı mali yılın verileri göz önüne alınarak doldurulur. Yalnızca çok temel veriler eklenerek hazırlanan beyannamede şu bilgilere yer verilir:

 • İşletmenin net satışı ve mali bilanço toplamını içeren bilgiler eklenir. Net satış ya da bilanço iki yıl üst üste 40 milyon TL'yi aşarsa işletme KOBİ olma vasfını kaybeder.
 • Beyannameye işletmenin faaliyet alanı eklenir. KOSGEB tarafından desteklenmeyen sektörlerde faaliyette bulunan işletmeler de beyanname doldurabilir ancak destek/program başvurusu yapamaz.
 • İşletmenin ortalama çalışan sayısının beyannameye eklenmesi gerekir. Ortalama çalışan sayısı iki yıl art arda 250’nin üstünde olan işletmeler, KOBİ vasfından çıkar.
 • İmza yetkilisi eklenir.
 • KOSGEB mevzuatına uyulacağı ve beyanın doğruluğu taahhüt edilir.

Beyanname sayesinde KOBİ olduğunu kanıtlayan işletmeler, KOSGEB imkanlarından yararlanmak için gerekli adımları atmış olur.


Anlık Borsa


En Çok Aranan Haberler