FİNANS

SGK'dan çok önemli değişiklik! Aldıktan sonra 5 gün süreniz var

24 Eylül’de SGK tarafından Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata ilişkin Yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelik ile işverenlerin yükümlülükleri değişirken, cezalara ilişkin hükümler de belirlendi.

SGK'dan çok önemli değişiklik! Aldıktan sonra 5 gün süreniz var

SGK hem işverenler için hem de işçiler için çok önemli değişikliklere gitti. Bu değişikliklerden biri işverenlerin 3 ay içinde başvuru yaparak E-tebligat adresi alma zorunluluğu iken diğeri de idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi gibi alacaklarını elektronik ortamda tebliğ etme mecburiyeti getirdi. İşte yapılan değişiklikle ilgili ayrıntılar…

İŞVERENLERİN 31 ARALIK 2021’E KADAR BAŞVURU YAPMASI GEREKİYOR

Geçtiğimiz ay SGK Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre işverenlere 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde başvuru yaparak E-tebligat adresi alma zorunluluğu getirdi.E-tebligat ile birlikte SGK, idari para cezası, icra takibine tabi sigorta primi, işsizlik primi gibi alacaklarını bu yolla tebliğ edecek. SGK, konuya ilişkin bir genelgeyi de yakında yayınlayacak. Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi (1 Ekim 2021) takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüler. Yani, 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvurusu süresi bulunuyor.

BEŞİNCİ GÜNDE TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILACAK

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten, yani 01 Ekim 2021’den sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler ise sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, başvuru yapmakla yükümlüler.

Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanacak ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecek.

Elektronik imzalı evrak, işverenin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak. Ayrıca, talep edilmesi durumunda elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulacak.

TEBLİGAT YAPACAK İŞVERENİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Elektronik ortamda tebligat yapacak işverenin sorumlulukları şöyle:

  • Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmak

  • Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara uymak

  • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmek

  • Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle yükümlü.

ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNDEN HANGİ DURUMLARDA ÇIKILIR?

Zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan işverenlerin aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değil. Buna göre;

  • Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılacak.

  • Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılacak.

  • Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler