FİNANS

Swap oranı nedir? Swap oranı nasıl hesaplanır?

Swap, değiş tokuş ve takas manasına gelir ve finansal bir terim olarak kullanılır. Swap işlemi piyasalarda 3 çeşit olarak yapılmaktadır. Bunlar para swap, faiz swap işlemleri ve çapraz döviz swap işlemleri olarak adlandırılır ve her biri farklı şekillerde hesaplanır. Swap işlemleri döviz kuru, faiz oranı, emtia fiyatları ve hisse senedi endeksleri fiyatları göz önünde bulundurularak yapılır.

Swap oranı nedir? Swap oranı nasıl hesaplanır?

İçindekiler

  • Swap Oranı Nedir?
  • Swap Oranı Nasıl Hesaplanır?

Swap oranı en basit şekilde dalgalı faiz oranları olan piyasalarda alıcı tarafından istenilen sabit oran olarak açıklanabilir. Swap oranları iki farklı para birimi arasında oluşan faiz oranı arasındaki değişikliklerden oluşur. Ticari alanda en çok kullanılan swap türü faiz swap'idir.

Karşılıklı anlaşma ilkelerine bağlı olarak faiz dalgalanmalarından etkilenmemek adına belirli bir oranda sabitleme yapılır ve taraflar buna uygun şekilde adım atarak risk seviyesini en düşükte tutmayı hedefler.

Ticari hayatta en çok kullanılan swap çeşitlerinden biri de döviz swap'tir. Döviz swap, karşılıklı iki tarafın yaptığı sözleşme ile döviz kurunun belli bir oranda sabitlenerek işlem yapılması ilkesine dayalı olarak kullanılır.

Swap Oranı Nedir?

Swap oranı, işlem yapılacak olan swap türünde iki farklı para birimi arasında oluşan faiz oranlarının hesaplanmasıyla ortaya çıkar. Hesaplanan faiz oranları arasındaki fark, swap oranını belirler.

Swap işlemleri değişken veya sabit faiz oranı baz alınarak yapılabilen bir değişim işlemidir.

Swap'in oldukça geniş bir kullanım alanı vardır. Bunlardan en önemlisi aktif getiri oranlarını yükseltmesi ve kaynak kullanım maliyetlerini düşürmesidir. Swap işlemi ile farklı piyasalara erişim imkanı sağlanmış olur. Kendi isteğinize göre belirleyeceğiniz farklı vadeler ile sözleşme imkanı sağlar.

Swap Oranı Nasıl Hesaplanır?

Swap oranı, işlemde yer alan sabit oranlı nakit akışı işlem sırasında hesaplanır. Değişken oranlı nakit akışında ise periyodik olarak belirlenen tarihlerde hesaplanır.

Swap çeşitleri arasında yer alan faiz swap, genellikle dolar üzerinden hesaplanır. SPiyasalarda oluşan farklılıklardan dolayı farklı para birimleri üzerinden de sıkça işlem yapıldığı görülmektedir.

Farklı kuruluşlar ile swap işlemleri yapılabilir. Bu kuruluşların başında uluslararası kurumlar, merkez bankaları, ithalat ve ihracat yapan firmalar ve yerel yönetimler gelir. Forex piyasasında yapılan işlemler gecelik olarak pozitif veya negatif etkilenir.

İşlem yapılan para biriminin faiz oranlarına göre swap bedeli belirlenir. Bu nedenle işlem yapılan pariteye göre swap bedeli değişkenlik gösterebilir.

Tercihe göre kısa vadeli veya uzun vadeli olarak swap işlemleri yapılabilir. Yapılan işlemlerde gün ve saat ayarlamaları büyük önem taşır.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler