FİNANS

Piyasa riski nedir? Piyasa risk çeşitleri nelerdir?

Finansal unsurlar ve pozisyonlar çeşitli riskleri barındırırlar. Bu risklerin temelini oluşturan kaynaklardan biri de piyasa riskidir. Piyasa riski bütün yatırım araçlarında ve finansal pozisyonlarda mevcuttur. Bu risk, piyasadaki değişimlerden dolayı ortaya çıkar. Finansal araçları etkileyen bir risk olarak görülen piyasa riski nedir? Piyasa risk çeşitleri nelerdir?

Piyasa riski nedir? Piyasa risk çeşitleri nelerdir?

İçindekiler

 • Piyasa Riski Nedir?
 • Piyasa Riski Çeşitleri Nelerdir?
 • Piyasa Riski Ölçüm Yöntemleri Nelerdir?

Piyasa riski, yatırımcıların veya finans alanında araştırma yapanların karşısına çıkan bir kavramdır. Piyasa riski bir portföyün veya yatırım aracının piyasadaki dalgalanmalardan etkilenme oranına göre değer kaybetmesi ve zarara uğraması riskidir. Piyasa riski her finansal unsur için söz konusudur. Bu riskin ölçülmesi için çeşitli modellemeler ve hesaplamalar geliştirilmiştir. Piyasa riskinin tahmin edilmesinde ve yatırım aracının belirlenmesinde bu hesaplamalar rol oynamaktadır. Piyasa riski ölçüm yöntemleri nelerdir?

Piyasa Riski Nedir?

Piyasa riski, yatırım dünyasına adım atanların duyduğu finansal bir kavramdır. Risk, yatırım dünyasında daima var olan bir durumdur. Yatırım araçları az riskli veya riskli olarak nitelendirilse bile risk daima söz konusudur. Yatırımcılar, risk ölçümü yaparak finansal pozisyonlar açarlar.

Piyasa riski, finansal bir pozisyonun özelliklerine bağlı olarak yatırım aracının değerindeki dalgalanmalar ile ortaya çıkan risktir. Yani yatırım yapılan bir hisse senedinin piyasaya bağlı olarak fiyatlarının düşmesi piyasa riski olarak nitelendirilir. Bu risk türü yatırım araçlarının barındırdığı risklerin temel kaynaklarından biridir.

Piyasa riski her ne kadar kaçınılan bir durum olsa da bazı yatırımcılar piyasa riski fazla olan ürünleri tercih ederler. Bunun sebebi risk oranı yüksek olan yatırım araçlarının getirisinin de yüksek olmasıdır. Bu anlamda risk ve kar olasılığı arasında bir pozitif korelasyon bulunmaktadır.

Piyasa Riski Çeşitleri Nelerdir?

Finansal bir kavram olan piyasa riski kendi içinde çeşitlenmektedir. Böylece farklı piyasa riski türleri ortaya çıkmaktadır. Piyasa riski alt türleri, piyasadaki esas dalgalanmanın nereden kaynaklandığına göre adlandırılır. Bunlar;

 • Döviz kuru riski,
 • Faiz oranı riski,
 • Yeniden fiyatlanma riski,
 • Emtia fiyatları riski,
 • Hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanma riski,
 • Yoğunlaşma riski şeklinde sıralanır.

Piyasa Riski Ölçüm Yöntemleri Nelerdir?

Piyasa riski çeşitli modellemeler ve hesaplamalarla tahmin edilebilir. Bu işlemler piyasa riskini ölçmeye yarar ve finansal pozisyonları belirlemek için gereklidir. Piyasa riski ölçümlerinde bilinmesi gereken kavram VaR’dır. VaR, “Value at Risk” ifadesinin kısaltılmış halidir ve riske maruz değer anlamına gelir. Modellemeler ve hesaplamalar VaR değerini inceler. Bu metodlar;

 • Parametrik model,
 • Tarihsel simülasyon modeli,
 • Monte Carlo simülasyon modeli,
 • Gelişmiş Volatilite Modellemesi,
 • Stres testleri,
 • Senaryo analizleri,
 • Marjinal VaR analizi,
 • Incremental VaR analizi,
 • RAROC analizleri,
 • ECAP analizi,
 • Back-Testing,
 • Parametrik VaR analizidir.


Geri Dön

En Çok Aranan Haberler