FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Yıllık faiz hesaplama formülü nedir, aylık faizden yıllık faiz hesaplama nasıl yapılır? Basit anlatım ile yıllık faiz hesaplama nasıl yapılır?

Mevduat hesabı faizi hesaplaması yapılırken birkaç basit formülden yararlanılabilir. Bu formüllerin doğru bir şekilde uygulanması ve belli başlı değerlerin bilinmesi ise oldukça önemlidir. Çünkü mevduat hesabı faizi hesaplaması yapılırken faiz oranı, anapara ve vade sayısı gibi parametreler gözden kaçırılmamalıdır. Belirtilen değerler formüllerdeki doğru alanlara yerleştirildiğinde ise yıllık faiz getirisinin kaç TL olacağı saptanabilir. Peki, yıllık faiz nasıl hespalanır?

Yıllık faiz hesaplama formülü nedir, aylık faizden yıllık faiz hesaplama nasıl yapılır? Basit anlatım ile yıllık faiz hesaplama nasıl yapılır?

Mevduat hesabında bulunan parasını yıllık faize yatırmak isteyen bireyler pek çok detayı araştırır. Bu detayların başında ise yıllık faiz hesaplama formülünün nasıl uygulandığı yer alır. Kişinin anaparasının yıllık faiz getirisini hesaplaması için anapara tutarı, faiz oranı ve vade sayısı gibi değerleri bilmesi yeterlidir. Çünkü bu gibi değerler farklı mevduat hesabı faizi hesaplama formüllerine yerleştirilerek kazanç hesaplaması yapılabilir.

Yıllık faiz hesaplama formülü nedir?

Bir mevduat hesabında mevcut olan anaparanın getirisini hesaplamak amacıyla basit formüller kullanılabilir. Çünkü faiz hesaplama formülleri, temelde mevduat hesabı ve kredi faizi türlerine göre belirlenir. Bu doğrultuda mevduat hesabı faizini hesaplamak için kullanılan formülle vade sonu bakiye ve faiz getirisi gibi değerler saptanabilir. Ancak yıllık faiz oranı hesaplama formülünü açıklamadan önce bu süreçte dikkate alınması gereken diğer unsurlara da değinilmelidir. Yıllık, aylık ya da günlük faiz getirisi hesaplanırken stopaj kesintisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sayede net bir şekilde yıllık faiz hesaplaması yapılabilir.

Stopaj kesintisi haricinde yıllık faiz getirisini hesaplamak isteyen bireyler, belli başlı parametrelerin yer aldığı basit bir formülü kullanabilir. Kolay bir şekilde uygulanabilen bu formül “anapara x faiz oranı x vade (gün)/ 36500” şeklindedir. Bu formülde vade değeri gün olarak belirtilir. Direkt olarak yıllık faiz getirisini hesaplamayı amaçlayan kişilerin kullanabilecekleri diğer bir formül ise aşağıdaki gibidir;

 • Yıllık faiz kazancı = (Anapara/ 100) x (Faiz oranı) x Yıl sayısı

10 yıllık faiz hesaplama örneği

Mevduat hesabında yer alan anaparanın yıllık faiz getirisinin iki ayrı formülle hesaplanması mümkündür. Bu doğrultuda 10 yıllık faiz getirisinin kaç TL olacağını gösteren bir örneğin sunulması, belirtilen formüllerin nasıl uygulandığının anlaşılmasını sağlayacaktır. İki ayrı mevduat faizi hesaplama formülü ile 10 yıllık faiz hesaplaması aşağıdaki gibi gerçekleştirilebilir:

 • Kişinin mevduat hesabında 10.000 TL olduğu varsayılır.
 • Bu kişinin mevduat hesabındaki anaparayı %33 oranıyla 10 yıl boyunca faize yatıracağı düşünülür.
 • Söz edilen bu değerler brüt mevduat hesabı faizi hesaplama formülüne uygulandığı takdirde “10000 x 33 x 3650/ 36500” işlemi ortaya çıkar.
 • Yine yıllık faiz hesaplama formülüne ilgili değerler yerleştirildiği zaman “(10000/ 100) x (33) x 10” işlemine ulaşılır.
 • Yukarıda belirtilen her iki formülün sonucu da 33.000 TL’dir.
 • Bu örneğe göre stopaj kesintisi haricinde 10 senede %33 yıllık faiz oranı uygulayan bir bankanın mevduat hesabında yer alan anaparanın 43.000 TL’ye ulaştığı söylenebilir.

Aylık faizden yıllık faiz hesaplama nasıl yapılır?

Mevduat faizi hesaplama formüllerinin farklı vade sayılarına göre uygulanabildiği bilinir. Bu bağlamda 1 yıllık faiz getirisi hesaplaması için aylık faiz hesaplama formülünün de kullanılabildiği belirtilmelidir. Ancak bu açıklamaların anlaşılır hale getirilmesi için bir örnek sunulmasında fayda vardır. Hesabında 10.000 TL’si bulunan bir kişinin %16 faiz oranıyla 1 senede kaç TL kazanç elde edebildiği, aylık ve brüt mevduat faizi hesaplama işlemlerine göre aşağıdaki gibi açıklanabilir;

 • Belirtilen değerlerin aylık faiz getirisi hesaplamasına dahil edilmesi için “(faiz oranı/ 12) x (anapara/ 100) x ay sayısı” formülü kullanılmalıdır.
 • Yukarıdaki formüle belirtilen örnekte yer alan değerler yazıldığı takdirde “(16/ 12) x (10000/ 100) x 12” işlemi elde edilir.
 • Aylık faiz hesaplama formülüne göre 10.000 TL tutarındaki anaparanın %16 faiz oranıyla 12 aylık getirisi 1.600 TL olur.
 • Bu örnekte yer alan değerler brüt mevduat hesabı faizi hesaplama formülüne uygulandığında da “10000 x 16 x 365/ 36500” işleminin sonucunda 1.600 TL’ye ulaşılır.
 • Aynı değerler yıllık mevduat hesabı faizi hesaplama formülüne dahil edildiğinde de “(10000/ 100) x 16 x 1” işleminin tamamlanmasıyla birlikte 1.600 TL gibi bir sonuç elde edilir.
 • Görüldüğü üzere mevduat hesabı faizi hesaplama formüllerinde temel parametreler bilindiği zaman farklı işlemler uygulansa da aynı sonuca ulaşılır.

Canlı Borsa

En Çok Aranan Haberler