FİNANS

Paranın dolaşım hızı nedir, nasıl hesaplanır? Paranın dolaşım hızını etkileyen faktörler nelerdir?

Bir para birimi birden fazla kez el değiştirebilir. Bu el değiştirme durumu genel olarak ortalama bir yıl için ticari ya da finansal bazı işlemler yapma amacı ile gerçekleşir. Paranın belirlenen süre içinde kaç kez el değiştirdiğini gösteren kavram paranın dolaşım hızıdır. Peki, para dolaşım hızını etkileyen faktörler nelerdir, para dolaşım hızı nelerden etkilenir?

Paranın dolaşım hızı nedir, nasıl hesaplanır? Paranın dolaşım hızını etkileyen faktörler nelerdir?

İçindekiler

  • Paranın dolaşım hızı nedir?
  • Paranın dolaşım hızı nasıl hesaplanır?
  • Paranın dolaşım hızı neye bağlıdır?
  • Paranın dolaşım hızı nasıl artar?

Ekonomi ve finans alanlarında kullanılan terimlerden biri de paranın dolaşım hızı ifadesidir. Bu ifade para birimlerinin kaç kez el değiştirdiğini göstermek için kullanılır. Belirlenen bir süre içindeki para hareketlerini takip eder. Özel bir formül ile para dolaşım hızını belirlemek mümkündür. Ortalama olarak bir yıllık bir süreç içinde piyasalardaki nakit para miktar ekonomide üretimi yapılan tüm mal ve hizmetleri satın alabilmek için birkaç kez el değiştirebilir. Gayri safi milli hasıla, elde edilen bu para miktarına bölündüğünde paranın dolaşım hızına ulaşılır.

Paranın dolaşım hızı nedir?

Paranın dolaşım hızı, önceden belirlenmiş olan bir süre içinde kaç kez el değiştirdiğini gösteren, toplam gelirin para arzına oranını ifade eden bir terimdir. İnsanların para harcama durumlarını, kapasitelerini ve ekonominin gücünü de gösterir. Eğer bir ekonomide işlem hacmi artış gösteriyorsa para dolaşım hızı artabilir. Bu durum o ülkenin ekonomisinin de büyüdüğü anlamına gelir. Aynı şekilde tam tersi bir durum da mümkün olabilir. Para dolaşım hızı "GSMH / Para Stoku" olarak ifade edilir.

Paranın dolaşım hızı nasıl hesaplanır?

Paranın dolaşım hızı bir formül ile hesaplanır. Buna göre paranın dolaşım hızı formülü şu şekildedir:

  • Gayri Safi Yurt İçi Hasıla / Para arzı: Paranın dolaşım hızı

Paranın dolaşım hızı neye bağlıdır?

Birbirinden farklı para arzı tanımları olabilir. Bu tanımlar doğrultusunda para dolaşım hızı milli gelir para arzına bölünerek hesaplanır. Reel faizler ve para ile rekabet hâlinde olan diğer yatırım araçlarının gerçek gelirleri gibi durumlar paranın dolaşım hızını etkiler. Para talebinin arttığı durumlarda paranın dolaşım hızı düşer. Dolaşım hızının düşmesi para arzının eskiye göre daha fazla para ihtiyacı olduğu anlamına gelir. Para arzı, dolaşım hızının düşmesi ile artar. Gerçek gelir büyüdüğünde ise enflasyon ihtimali azalma gösterir.

Paranın dolaşım hızı nasıl artar?

Ekonomide paranın dolaşım hızını etkileyen faktörler bulunur. Örnek olarak bir ülkenin enflasyonu yani fiyat artış hızı yüksek ise o ülkenin ekonomisindeki para dolaşım hızı da yüksek olur. Bir ülkenin ekonomisinde uygulamaya alınan para politikası para dolaşım hızının istikrarına, bu istikrar nedeni ile takip edilebilir olmasına, para talebi fonksiyonlarına bağlı olarak başarı gösterebilir.


Keşfet


En Çok Aranan Haberler