FİNANS

850 bin esnafın beklediği haber! Vergide yeni dönem

Sayıları 850 bini bulan esnaf için, vergide yeni döneme geçildi. Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte binlerce esnafı ilgilendiren o düzenleme…

850 bin esnafın beklediği haber! Vergide yeni dönem

Pandemi dönemiyle birlikte belki de en çok mağduriyeti esnaf yaşadı. Pek çoğu kepenk kapatmak zorunda kalırken, geride kalanlar ise geçim sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Hükümet bu sıkıntıların farkında olarak, vergide yeniden düzenleme yaptı. Meclis Genel Kurulu’nda düzenlemenin kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’den ilan edildi.

ESNAFIN YILLIK BEYANNAME VERMEMESİ SAĞLANACAK

Vergi Usulü Kanunu ve Bazı Kanunlarda değişiklik öngören yasa Meclis Genel Kurul'da kabul edilmişti. Resmi Gazete’de de yayımlanan kanuna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Küçük esnaf olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Sosyal medya içerik üreticileri de vergi düzenlemesine dahil edildi.

SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİLERİ GELİR VERGİSİ’NDEN İSTİSNA TUTULACAK

Vergi düzenlemesine dahil edilen sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnası getirilecek. Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye'de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şart olacak.

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla yüzde 15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Gelir Vergisi Kanunu'nun ‘muhtasar beyanname' ve ‘vergi tevkifatının yatırılması' başlıklı maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Bu tutar üzerinden ayrıca tevkifat yapılmayacak. Mükelleflerin, düzenleme kapsamı dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel olmayacak.

TARIM SEKTÖRÜ GELİR VERGİSİ'NDEN İSTİSNA TUTULACAK

Tarım sektörü ve çiftçilerin desteklenmesi için kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan destekleme ödemeleri, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi, mart ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön