FİNANS

Amortisman gideri nedir? Amortisman gideri hesaplama yöntemleri nelerdir?

Amortisman, işletmelerde ticari veya özel kullanım amacıyla bulunan, aynı zamanda ekonomik değere sahip olan taşınmaz malların yıpranma payı olarak kabul edilir. Halk dilinde ise amortisman kısa tabir ile “Eskime Payı” olarak adlandırılır. Amortisman gideri duran malın satın alma bedelinin faydalı ömre bölünmesi şeklinde hesaplanmaktadır. Amortisman gideri nedir? Eşyanın faydalı ömrünün ön planda tutulması amacıyla yapılan amortisman gideri nasıl hesaplanır?

Amortisman gideri nedir? Amortisman gideri hesaplama yöntemleri nelerdir?

Günümüzde gelişen ekonomik koşullar ve ihtiyaçlar neticesinde insanoğlunun barınma, ticari mal edinme ve yaşamını sürdürebilmesi için gerekli çeşitli ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanmasında eşya önemli bir yer tutmuş, eşyanın ise ekonomik faydalı ömrü ön plana çıkmıştır.

Amortisman Gideri Nedir?

Amortisman, eşyanın 1 yıldan fazla kullanımının ardından ortaya çıkmaya başlayan gider payıdır. Ticari işletmeler bu payı gider olarak işlemektedir.

Amortisman Gideri Hesaplama

Amortisman gideri hesaplama, 3 ana başlık altında işlenmektedir.

1. Normal Amortisman Yöntemi

Genel olarak herhangi bir eşyanın veya varlığın faydalı ekonomik ömrünün eşyanın tutarına bölündüğü yöntemdir. Bir örnekle açıklayacak olursak;

Herhangi bir işletmenin KDV eklenmemiş olarak değeri 6.000 TL eden bir demirbaşının ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu düşünelim. Bu yöntemde eşyanın değeri yıllık olarak %20 oranında azalacaktır.

Amortisman işlemi uygulandığında;

  1. yıl 6000 x 0,20 = 1200 TL olacak ve birbirini takip eden 5 yıl sonunda eşyanın faydalı ekonomik ömrü bitecektir.

2. Azalan Bakiyeler Yöntemi

Bu yöntemde ise amortisman miktarı her geçen yıl 2 ile çarpılarak hesaplanır. Her yılın amortisman değeri eşyanın faydalı ömründen düşülerek işlem gerçekleştirilir.

Herhangi bir işletmenin KDV eklenmemiş olarak değeri 6.000 TL eden bir demirbaşının ekonomik ömrünün 5 yıl olduğunu düşünelim. Bu yöntemde eşyanın değeri yıllık olarak %20 oranında azalacaktır.

Amortisman işlemi uygulandığında;

  1. yıl 6000 / 5 x 2 = 2400 TL olacak ve gelecek yıla aktarılacaktır.

  2. yıl (6000-2400) / 5 x 2 = 1440 TL olacak ve gelecek yıla aktarılacaktır.

  3. yıl (2160) / 5 x 2 = 864 TL olacak ve gelecek yıla aktarılacaktır.

Bu yöntemde amortisman miktarı yıl geçtikçe azalır.

3- Fevkalade Amortisman Yöntemi

Doğal afetlere (yangın, sel, deprem gibi) ve benzerlerine maruz kalmış eşya sahibi işletmeler tarafından ilgili idarelere başvuru yapılarak demirbaşların bir kısmının amortize edilmesi talep edilir.

Amortisman Gideri Maliyete Eklenir Mi?

Ticaret yapan işletme ve kurumların gelir gider dengesi üzerine yaptıkları hesapta amortisman oranları da kullanılmaktadır. Bu sayede gelecek planlamaları iktisadi noktada daha doğru yapılmaktadır.

Amortisman gideri maliyete eklenerek Vergi Usul Kanunu’nda indirilebilecek giderler olarak görülmüştür. Bu karar ile birlikte önemli bir gider kalemi haline gelmiştir.

Amortisman Nasıl Düşürülür?

Amortismana tabi tutulabilen eşya ve demirbaşlar faydalı ekonomik ömrünün azalması ile birlikte değeri düşmektedir. 3 farklı yöntem ile hesaplanan amortisman gideri faydalı ömre göre hesaplanıp gider olarak yazılmaktadır. Her yıl hesaplanmış olan amortisman gideri, eşya veya demirbaşın değerinde maddi olarak düşülerek hazırlanır.


YORUMLARI GÖR ( 0 )
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler